Przegląd prasy

02.03.2018 | Analizy Online
W dzisiejszej prasie przeczytamy o zmianie nazwy funduszy dawnego KBC TFI oraz szansie PTE na oferowanie PPK. Dowiemy się również, które spółki są faworytami zarządzających w Quercus TFI  

Fundusze dawnego KBC TFI zmieniają nazwę
Nazwa belgijskiej grupy finansowej KBC zniknęła z polskiego rynku funduszy inwestycyjnych. W związku z tym od 1 marca 2018 r. fundusze KBC TFI nazywają się Gamma. Docelowo Gamma TFI zostanie wchłonięte przez PKO TFI, ale fundusze danego towarzystwa pozostaną na rynku jako Gamma, druga marka PKO TFI. Niemniej jednak tylko część funduszy zostanie w ofercie, inne prawdopodobnie będą połączone.

Za: Puls Biznesu nr 44 (2018-03-02), Kamil Kosiński, Fundusze Gamma zastąpiły KBC

PTE walczą o PPK
Z informacji, do której dotarł „Parkiet” i "Rzeczpospolita" wynika, że jeśli PTE, zarządzające obecnie środkami OFE, złożą oficjalny postulat o dopuszczenie ich do zarządzania PPK, to jest duża szansa na jego realizację. W ustawie o PPK nie zapisano możliwości zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi przez PTE z uwagi na to, że tych miało już nie być. Pierwotnie reforma emerytalna miała składać się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzenia PPK, natomiast druga przekształcenie PTE w TFI oraz przeniesienia środków z OFE na konta prywatne (75%) i do FRD (25%). Co więcej, maksymalne koszty przewidziane w projekcie niepokoją TFI. - Koszty, które są w projekcie, były wzorowane na tym, jak dzisiaj funkcjonują OFE - przypomniała Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. To jeden z argumentów za dopuszczeniem PTE do zarządzania PPK. Jest ich jednak więcej - przede wszystkim PTE mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami na przyszłe emerytury.

Za: Parkiet nr 51 (2018-03-02), s. 11, Regina Skibińska. PTE mają szansę zarządzać PPK

Rzeczpospolita nr 51 (2018-03-02), s. A-23, Regina Skibińska, PFR nie chce zarabiać na reformie emerytalnej

Faworyci Quercus TFI
Zarządzający funduszami w Quercus TFI preferują spółki średnie i małe, a przede wszystkim w tzw. spółki wzrostowe o niskich wskaźnikach wyceny, oferujące przy tym wysokie dywidendy. Niemniej jednak ta strategia nie zawsze gwarantuje wysokie zyski - Czasami nasza strategia nie zdaje egzaminu. Rok 2017 był taki, że opłacało się być odważniejszym. Spółki mocno wzrostowe, typowe na hossę, dawały najwyższe stopy zwrotu - przyznaje Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Obecnymi faworytami zarządzających towarzystwa są cztery spółki z sektora deweloperskiego i cztery z finansowego. Należą do nich Dom Development, LC Corp, Archicom i Lokum Deweloper. Z kolei w sektorze finansowym reprezentacja spółek jest mocno zróżnicowana, towarzystwo zwraca uwagę na Altus TFI, Skarbiec TFI, X-Trade Brokers DM, Bank Pekao. Więcej w dzisiejszym „Pulsie Biznesu”.

Za: Puls Biznesu nr 44 (2018-03-02), Kamil Zatoński, Ośmiu faworytów Quercus TFI

Altus TFI dzieli się zyskiem
Altus TFI zamierza przeznaczyć 90% zysku na dywidendę lub skup akcji. Może to być ok. 70 mln zł, czyli 1,56 zł dywidendy na akcję. Licząc po kursie z czwartku, stopa dywidendy wyniesie ok. 10%. Ubiegły rok był udany dla TFI notowanych na warszawskim parkiecie, również dla Altusa. Niemniej jednak zdaniem prezes Skarbca ciężko będzie towarzystwom powtórzyć tak dobre rezultaty z uwagi korektę na rynkach akcji i awersję klientów do bardziej ryzykownych funduszy. - Należy się liczyć z pogorszeniem warunków rynkowych i większą zmiennością - wspominała niedawno prezes Skarbca TFI Ewa Radkowska-Świętoń. Niemniej jednak wyniki za ubiegły rok są bardzo udane - cała trójka giełdowych TFI zanotowała dwucyfrowy wzrost przychodów i zysków.

Za: Parkiet nr 51 (2018-03-02), s. 6, Andrzej Pałasz, Altus TFI: Solidna dywidenda na horyzoncie

„Złoty portfel” Parkietu dla fudnuszy obligacji
W kategorii najlepszych funduszy obligacji statuetkę „Złoty portfel” otrzyma Skarbiec Obligacji Instrumentów Dłużnych – 2017 r. zakończył z wynikiem +5,7%. Fundusz lokuje aktywa głównie w obligacje skarbowe, a obligacje korporacyjne mogą stanowić maksymalnie 20% portfela. Na drugim miejscu znalazł się Alior Obligacji Światowych. Wypracował dla klientów +5,6%. Trzecie miejsce zajął NN Obligacji z wynikiem +4,7%.    
 
Za: Parkiet nr 51 (2018-03-02), s. 6, Andrzej Pałasz, Byki i niedźwiedzie oraz złote portfele
 
/os

TAGI:

GAMMA TFINN Investment Partners TFIOFEPKO TFIprzegląd prasyPTEQuercus TFISkarbiec TFI

Popularne

Zobacz także

↑ na górę