Przegląd prasy

07.02.2018 | Analizy Online
Dziś w prasie: o wynikach OFE, akcjach rosyjskich i azjatyckich, a także o korekcie na rynkach

Funduszom emerytalnym trudno będzie utrzymać styczniową dynamikę
Średnia stopa zwrotu funduszy emerytalnych w styczniu wyniosła +2,9%. Zdecydowanie pomogła w tym korzystna sytuacja na GPW. W związku z tym, że początek lutego przyniósł znaczącą korektę na rynkach akcji, ze względu na dużą ekspozycję, wyniki OFE w lutym prawdopodobnie będą bardziej umiarkowane niż miesiąc wcześniej. Około 80% aktywów funduszy emerytalnych jest ulokowana w akcje polskich spółek – stanowi to oczywistą zaletę w przypadku hossy, jednak w sytuacji odwrotnej jest ogromną wadą. - Przeniesienie 75 proc. środków z OFE na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego oraz przekształcenie powszechnych towarzystw emerytalnych w towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zgodnie z zapowiedziami zmian w systemie emerytalnym, pozwoliłoby nie tylko na zminimalizowanie ryzyka związanego ze zmianą koniunktury, ale także na lepsze dostosowanie strategii inwestycyjnych do indywidualnych preferencji oszczędzających - komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w raporcie dotyczącym wyników OFE.
 
Za: Parkiet nr 31 (2018-02-07), s.10, paan, Fundusze emerytalne | Będzie trudno utrzymać styczniową dynamikę
 
Rosja i Azja dobrymi kierunkami na pierwszą połowę roku
Spadki w USA nieco pogorszyły nastroje na globalnych rynkach, jednak za rynkami wschodzącymi nadal stoją silne fundamenty i relatywnie atrakcyjne wyceny. W styczniu miesięczne stopy zwrotu funduszy akcji azjatyckich (bez Japonii) i akcji rosyjskich, wyniosły odpowiednio +5,5 i +6,3%. Rynek rosyjski od początku roku jest jednym z najsilniejszych na świecie. Marek Buczak, zarządzający Quercusa, jako czynniki korzystne dla parkietu w Moskwie wymienia poprawiającą się sytuację makroekonomiczną, cykl surowcowy, niskie wyceny, pozytywny trend wynikowy spółek, a także nadchodzący mundial, w związku z którym można oczekiwać działań mających ocieplić wizerunek Rosji na arenie międzynarodowej. Natomiast w kontekście rynków azjatyckich, Krzysztof Socha, dyrektor inwestycyjny Esaliens TFI, przypomina, że produkują one dobra na eksport, a więc każde przyspieszenie wzrostu gospodarczego na świecie będzie dla nich korzystne.
 
Za: Parkiet nr 31 (2018-02-07), s.10, Andrzej Pałasz, Rynki rosyjski i azjatycki dobrym kierunkiem na I połowę roku
 
Korekta, a nie początek bessy
Spadki zaczęły się w USA już w piątek. W poniedziałek Dow Jones Industrial tąpnął o -4,6%, notując największy, licząc w punktach, jednodniowy spadek w historii – ponad 1,2 tys. pkt. Fala spadków rozlała się na pozostałe rynki, nie omijając GPW. Indeks największych spółek stracił we wtorek -3,75%. Po zamknięciu parkietów w Europie, oczy inwestorów zwrócone były na USA. Dow Jones mimo spadku ponad -2% na początku sesji, ostatecznie zakończył ją +2,33% na plusie. Większość analityków zgadza się z opinią, że choć korekta była gwałtowna, to jest to raczej zjawisko naturalne, a jedynym zaskoczeniem jest to, jak późno nadeszła. - Styczniowe zwyżki były szaleństwem, więc odreagowanie jest równie szaleńcze. Każdy doświadczony gracz giełdowy powie, że tak musiało się stać – powiedział „Rzeczpospolitej” Piotr Kuczyński, główny analityk DI Xelion. Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao, prognozuje, że od prawdziwej rozpoczęcia bessy dzieli nas około ośmiu miesięcy.
 
Za: Rzeczpospolita nr 31(2018-02-07), s.1, Hubert Kozieł, To korekta, a nie bessa
 
Komunikat Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, wykonując obowiązki przewidziany w § 25 ust. 4 w zw. z § 17 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 19 stycznia 2014 r., poz. 142 z późn. zm.), informuje, iż za dzień wyceny 2 lutego 2018 roku, dokonanej w dniu 5 lutego 2018 roku, nastąpiło nieumyślne naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK poprzez przekroczenie limitu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
 
Za: PAP Broker (2018-02-07), Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje

/jj

TAGI:

Dow Jonesfundusze akcji azjatyckich bez Japoniifundusze akcji rosyjskichOFEprzegląd prasy

Popularne

Zobacz także

↑ na górę