Przegląd prasy

31.01.2018 | Analizy Online
W dzisiejszej prasie przeczytamy o wynikach polskich funduszy akcji amerykańskich, większej świadomości Polaków w kontekście oszczędzania na jesień życia. Dowiemy się też, o ile wzrosło PKB w 2017 r.

Niski zysk mimo rekordowej formy
W 2013 r. główne amerykańskie indeksy giełdowe pobiły rekordy z 2007 r. Obecnie toczy się walka o ustalenie kolejnych historycznych maksimów. W ostatnich 12 miesiącach indeks S&P 500 wzrósł o +24,4%, a Nasdaq Composite o +31,9%. Na tym tle polskie fundusze akcji amerykańskich wypadają dość blado. Średnia stopa zwrotu z funduszy amerykańskich rozliczanych w złotych wyniosła ok. +13%. Najlepszy wynik uzyskał ING BSK Indeks S&P 500. Na drugim biegunie znalazł się jest Pioneer Akcji Amerykańskich, który jako jedyny stracił w ostatnich  12 miesiącach.
 
Za: Puls Biznesu nr 22 (2018-01-31), Kamil Kosiński, Amerykańskie inwestycje przerosły TFI
 
Rośnie popularność funduszy inwestycyjnych
Choć wielu Polaków nadal trzyma oszczędności w domu lub na ROR, to jednak rośnie zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi. W tym kontekście miniony rok można uznać za przełomowy. Zgodnie z danymi Analiz Online saldo wpłat i wypłat do TFI  wyniosło ponad 17 mld zł. Najczęściej wybieraną grupa funduszy były gotówkowe i pieniężne. Napłynęło do nich 8,2 mld zł netto. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również fundusze mieszane (3,5 mld zł) oraz dłużne (3,4 mld zł). Z kolei do detalicznych funduszy akcji polskich i zagranicznych napłynęło 0,9 mld zł.
 
Za: Rzeczpospolita nr 25 (2018-01-31), s. E-1, blik, Od skarpety po TFI
 
Większa świadomość konieczności oszczędzania
Z badania PBS na zlecenie AXA Życie wynika, że do niedawna 89% Polaków nie gromadziło oszczędności na starość, a Ci którzy odkładali zaczęli to bardzo późno, bo ok. 13 lat przed przejściem na emeryturę. Spowodowało to, że jedynie 5% z nich twierdzi, że wystarcza im pieniędzy. Obecnie jest zdecydowanie lepiej. 40% Polaków oszczędza, z czego ok. 22% z myślą o emeryturze. Sposobów oszczędzania jest wiele, więcej szczegółów na ten temat w dzisiejszej „Rzeczpospolitej”.
 
Za: Rzeczpospolita nr 25 (2018-01-31), s. E-0, blik, Trzeba odkładać. Na starość i na czarną godzinę.
 
Dynamika PKB najwyższa od 6 lat
We wtorek GUS opublikował wstępne dane dynamiki PKB w 2017 r. Zwiększył się on realnie o +4,6% r/r.  Głównym czynnikiem wzrostu była konsumpcja prywatna, która wzrosła o blisko 4,8%, czyli najwięcej od 10 lat. - Sprzyjało temu kilka czynników: wyjątkowo dobra sytuacja na rynku pracy, realizacja programu "Rodzina 500 " oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Pozytywny wkład we wzrost PKB miały również nakłady inwestycyjne - powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska. Pozytywny wkład miały również inwestycje, które wyniosły 5,4%. Co więcej, ekonomiście podkreślają, że stabilna sytuacja budżetu wynikająca z uszczelnienia systemu podatkowego stanowi dobry fundament dla wzrostu gospodarczego w 2018 r.

Za: Dziennik Bałtycki (2018-01-31), Nasza gospodarka z dynamiką wzrostu nienotowaną od 1011 r. PKD na plus 4,6 proc.

Będą zmiany w podatku Belki?
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl proponuje zmianę w naliczaniu tak zwanego podatku Belki. Obecnie zysk ze sprzedaży akcji jest opodatkowany 19% podatkiem, jednak propozycja prezesa GPW jest taka, aby strata z innej inwestycji kapitałowej np. funduszy inwestycyjnych zmniejszyła kwotę podatku. Ta zmiana mogłaby zwiększyć zainteresowanie inwestowaniem. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, resort nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych w tej sprawie. Ministerstwo wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju pracują nad strategią dla rynku kapitałowego, która ma być gotowa do końca roku. W dokumencie mają znaleźć się zapisy, dotyczące opodatkowania dochodu z kapitału. Dopiero na tej podstawie prowadzone będą prace legislacyjne.
 
Za: IAR Newswire (2018-01-31), Karol Tokarczyk, Szef GPW liczy na zmiany w podatku Belki

Praktyczny alfabet
W dzisiejszym „Parkiecie” znajdziemy alfabet funduszy inwestycjach, a w nim ciekawostki, przestrogi, rady. Hasła zostały przestawione w bardzo przystępny sposób. Co więcej, wzbogacono je o wiele praktycznych informacji z polskiego rynku.
 
Za: Parkiet nr 25 (2018-01-31), s. 8, Jan Morbiato, Alfabet funduszy inwestycyjnych – ciekawostki, przestrogi, rady
 
Ubezpieczenie i oszczędzanie w jednym pakiecie
Polisy z możliwością oszczędzania to popularny sposób na długoterminowe inwestowanie. Łączą ochronę życia i zdrowia z budowaniem kapitału na przyszłość, najczęściej opierając się na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Kluczowy jest cel i horyzont inwestycyjny, a wybrać można spośród polis posagowych, polis ubezpieczeniowych na życie z funduszem czy polis inwestycyjnych, w których element ubezpieczenia stanowi marginalną część. - Warto łączyć ubezpieczenie z oszczędzaniem bowiem zwiększa to szansę zgromadzenia kapitału w razie gdyby plany pokrzyżowało zdarzenie losowe, np. ciężka choroba lub nieszczęśliwy wypadek i związana z tym ograniczona zdolność zarobkowania. W takich sytuacjach ubezpieczyciel może przejąć opłacanie składek za naszą polisę albo wypłaci pieniądze za zdarzenie. Pozwoli to dalej spokojnie gromadzić kapitał, np. pod kątem emerytury - mówi Aleksandra Krajnik, agentka ubezpieczeniowa Avivy. Więcej w dzisiejszej „Rzeczpospolitej”
 
Za: Rzeczpospolita nr 25 (2018-01-31), s. E-A, a.u., Ubezpieczenie połączone z oszczędzaniem

/os

TAGI:

fundusze dłużnefundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalnefundusze mieszaneGPWMarek Dietlprzegląd prasy

Popularne

Zobacz także

↑ na górę