Przegląd prasy

24.01.2018 | Analizy Online
W dzisiejszej prasie przeczytamy o ustaleniu nowego rekordu przez WIG. Dowiemy się również, które fundusze pobiły WIG i w jaki sektor najczęściej inwestowały OFE

Niewiele funduszy akcji pobiło WIG
Gdyby opłaty za zarządzanie były niższe, w długim terminie więcej portfeli okazałoby się lepszych niż indeksy giełdowe, co mogłoby przyciągnąć szersze grono inwestorów do funduszy. Z danych Analiz Online wynika, że spośród 32 funduszy akcji polskich szerokiego rynku oraz małych i średnich spółek, istniejących od lipca 2007 r, jedynie 6 pokonało benchmark. Należą do nich: NN SFIO Akcji 2, Credit Agricole Akcyjny, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, Skarbiec Małych i Średnich Spółek,Noble Fund Akcji i UniKorona Akcje. Zmniejszenie opłat przyczyniłoby się do poprawy tej statystyki. - Obniżki opłat za zarządzanie, które zaproponowano w projektach przepisów wdrażających dyrektywę MiFID II (od 2022 r. maksymalna opłata za zarządzanie funduszem wyniesie 3 proc. - red.), zdecydowanie zwiększą atrakcyjność funduszy jako formy lokowania kapitału - uważa Homiński członek zarządu Noble Funds TFI odpowiedzialny za inwestycje. Niemniej jednak mimo dobrej koniunktury inwestorzy omijają fundusze akcji. - Nie spodziewam się, żeby obecna hossa mogła wywołać napływy do funduszy akcji polskich zbliżone do tych z lat 2006-2007 - ocenia Marcin Bednarek, prezes KupFundusz. - Po pierwsze, niskie oprocentowanie lokat i trwająca od lat hossa wciąż nie wywołały migracji oszczędności z banków ku bardziej ryzykownym formom lokowania kapitału. Po drugie, oszczędności w niewielkim stopniu przenoszone są na rynek kapitałowy. Za to ogromnym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości - mimo złych doświadczeń z zaciąganiem kredytów walutowych we frankach i załamaniem cen mieszkań w 2008 r. Polacy kupują dziś rekordowo dużo mieszkań za gotówkę. Po trzecie, każda hossa ma swoich kupujących - w latach 90. na warszawskiej giełdzie byli to inwestorzy indywidualni, w tym emeryci, którzy zaciągali nawet kredyty, żeby kupować akcje. W połowie ubiegłej dekady hossę wywołały fundusze inwestycyjne. Z każdą kolejną hossą zainteresowanie akcjami kupujących z poprzedniej fali hossy malało. Tak prawdopodobnie będzie i tym razem - do funduszy inwestujących na GPW prawdopodobnie nie popłyną miliardy złotych miesięcznie jak w latach 2006-2007, choć na pewno pojawi się grono świadomych osób, skłonnych do zainwestowania – zaznacza Marcin Bednarek.
 
Za: Parkiet nr 19 (2018-01-24), s. 7, Jan Morbiato, WIG na historycznym szczycie, a fundusze daleko w tyle

Rzeczpospolita nr 19 (2018-01-24), s. A-19, Jan Morbiato, Hossa ma się dobrze, nasze portfele – gorzej
 
OFE stawiają na biotechnologię
W 2017 r. otwarte fundusze emerytalne zwiększały zaangażowanie w akcjonariatach większości spółek biotechnologicznych i telemedycznych. Do ulubieńców zarządzających należała spółka Medicalgorithmics. W minionym roku 6 z 11 OFE, które posiadały walory tej spółki zwiększyły swoje zaangażowanie. Najwięcej jej walorów dokupiły PZU OFE, OFE AXA, OFE Nationale-Nederlanden. Łączny udział OFE w akcjonariacie tej spółki na koniec 2017 r. wyniósł 33,5%.
 
Za: Parkiet nr 19 (2018-01-24), s.6, Kamil Majcher, Czy OFE lubią biotechnologię?

Rzeczpospolita 19 (2018-01-24), mkt, OFE chętnie inwestują w biotechnologię

WIG pobił rekord
Podczas wtorkowych notowań giełdowy wskaźnik WIG ustanowił nowy rekord. Inwestorzy czekali na to aż dziesięć lat. Co więcej, paliwa do dalszych zwyżek nie brakuje i istnieje duża szansa, że polska giełda złapie wiatr w żagle i będziemy świadkami kolejnych zwyżek. Gospodarki światowe są rozgrzane, a giełdową hossę uzasadniają czynniki fundamentalne, co daje analitykom argumenty przemawiające za dalszym wzrostem. Globalne firmy uzyskują rekordowe wyniki finansowe. Rosną ich przychody i zyski netto. Więcej w dzisiejszej „Rzeczpospolitej”.

Za: Rzeczpospolita nr 19 (2018-01-24), s. A-2, Andrzej Stec, Rozgrzana jak gospodarka

Duży popyt na analizy
W dzisiejszym wywiadzie dla Parkietu Paweł Homiński członek zarządu Noble Funds TFI odpowiedzialny za inwestycje podkreśla, że zarówno ilość jak i jakość analiz jest niewystarczająca. Nie wszystkie spółki mają pokrycie analityczne. Niemniej jednak wszystko zależy też od modelu pracy jaki przyjmie firma zarządzająca. Choć wiele towarzystw dysponuje swoimi działami analitycznymi, to jednak rekomendacje zewnętrzne są potrzebne.- Według mojej wiedzy większość TFI posiada swoje zespoły analiz w postaci mniej lub bardziej rozbudowanej. Wydaje się jednak, że zawsze jakaś wiedza z zewnątrz będzie potrzebna. Nawet duże zespoły nie są bowiem w stanie przeanalizować wszystkich informacji i spółek, zwłaszcza jeśli TFI czy też PTE ma ambicję inwestowania na rynkach zagranicznych – podkreśla Paweł Homiński. Więcej w dzisiejszym „Parkiecie”.

Za: Parkiet nr 19 (2018-01-24), s. 2, Paweł Homiński, Przemysław Tychmanowicz, Ilość i jakość analiz jest niewystarczająca

IFM Global Fund ma nową ofertę
Notowany na NewConnect IFM Global Funds wprowadził do oferty trzy plany systematycznego oszczędzania: Program Systematycznego Oszczędzania IFM Moje Dziecko z Bonusem, Program Systematycznego Oszczędzania IFM Moja Przyszłość z Bonusem i Program Systematycznego Oszczędzania IFM Żelazny Kapitał. Pierwszy z nich przeznaczony jest do oszczędzania na przyszłość dzieci i dostępny od 300 zł comiesięcznych wpłat. Drugi skierowany jest do osób zamierzających oszczędzać na emeryturę i dostępny również od kwoty 300 zł.  Co ciekawe tytułowy bonus oznacza częściowy zwrot opłaty za zarządzanie. Ostatni program przeznaczony jest dla klientów dysponujących wyższym poziomem oszczędności. Pierwsza wpłata to minimum 50 tys. zł. Więcej w dzisiejszym „Parkiecie”.

Za: Parkiet nr 19 (2018-01-24), s. 7, Jan Morbiato, Fundusze zagraniczne dla systematycznych

/os

TAGI:

Noble Funds TFIOFEprzegląd prasyWIG

Popularne

Zobacz także

↑ na górę