Liderzy Biznesu
TUnŻ Warta

Podstawowe informacje

 • rodzaj: polisa inwestycyjna
 • czas trwania: 24 mies.
 • dystrybutor: Kredyt Bank, TUnŻ Warta
 • minimalna kwota inwestycji: 1 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: nie
 • koszyk: akcje: 20 spółek
 • klasa aktywów: akcje
 • maksymalny zysk: 30% (rocznie: 15%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: 103%

Opis

Liderzy Biznesu to inwestycja, której wynik uzależniony jest od zachowania się koszyka akcji 20 spółek pochodzących z Holandii, Niemiec, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii. Spółki wchodzące w skład koszyka należą do branży przemysłowej, farmaceutycznej, IT oraz produkującej dobra konsumenckie. Są to m.in.: HEINEKEN NV, HONDA MOTOR CO LTD, JOHNSON&JOHNSON, PEPSICO INC.

Na koniec inwestycji klientom zostanie wypłacona premia ubezpieczeniowa uzależniona od zachowania się koszyka akcji 20 spółek o zasięgu globalnym . Będzie ona równa średniej ważonej stopie zwrotu z koszyka, przy czym stopę zwrotu każdej spółki ograniczono z góry przez 30%.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 01.07.2011
do: 31.08.2011
czas trwania inwestycji:
od: 14.09.2011
do: 10.10.2013
obserwacje: początkowa: 14.09.2011
końcowa: 09.10.2013

Opłaty

manipulacyjna: do 2,75% wartości składki
za wycofanie: 1,4% wartości składki alokacyjnej

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę