Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Lokata Strukturyzowana USD Złoty Stabilizacja (27 lutego 2020)
Santander Bank Polska

Podstawowe informacje

 • rodzaj: lokata inwestycyjna
 • czas trwania: 9 mies.
 • dystrybutor: Santander Bank Polska
 • minimalna kwota inwestycji: 3 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: kurs: USD/PLN
 • klasa aktywów: waluty
 • maksymalny zysk: 3% (rocznie: 4%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Lokata oparta jest o kurs USD/PLN wg NBP. Strategia lokaty zakłada stabilizację kursu USD/PLN tzn. stabilizację złotego względem Dolara.

Stopa procentowa lokaty uzależniona jest od kursu średniego USD wyrażonego w PLN ogłaszanego przez NBP. W zależności od zachowania się tego kursu stopa procentowa wyniesie 4,0% w skali roku, w przypadku, gdy kurs w dniu ostatniej obserwacji przyjmie wartość z przedziału lewostronnie zamkniętego (USD/PLN1, USD/PLN2) albo 0,0% w przypadku, gdy kurs ten przyjmie wartość niższą od USD/PLN1 lub wartość równą lub wyższą od USD/PLN2. USD/PLN1 oznacza kurs, którego wartość jest równa kursowi w dniu referencyjnym (29.05.2019), pomniejszonemu o 0,06 PLN a USD/PLN2 oznacza wartość równą kursowi w dniu referencyjnym, powiększonemu o 0,06 PLN.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 15.05.2019
do: 28.05.2019
czas trwania inwestycji:
od: 29.05.2019
do: 27.02.2020
obserwacje: początkowa: 29.05.2019
końcowa: 26.02.2020

Opłaty

manipulacyjna: brak
za wycofanie: od 0,75% do 2,25%

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Zobacz także

↑ na górę