Lokata strukturyzowana EUR Złoty Stabilizacja (13 lutego 2020)
Santander Bank Polska

Podstawowe informacje

 • rodzaj: lokata inwestycyjna
 • czas trwania: 9 mies.
 • dystrybutor: Santander Bank Polska
 • minimalna kwota inwestycji: 3 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: kurs: EUR/PLN
 • klasa aktywów: waluty
 • maksymalny zysk: 3% (rocznie: 4%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Strategia lokaty zakłada brak istotnych zmian złotego względem euro.

Stopa procentowa uzależniona jest od kursu średniego EUR wyrażonego w PLN ogłaszanego przez NBP. W zależności od zachowania się tego kursu, stopa procentowa może wynieść 4,0% w skali roku, w przypadku, gdy kurs w dniu ostatniej obserwacji przyjmie wartość z przedziału pomiędzy kursem EUR/PLN1 (kurs z dnia 15.05.2019 pomniejszony o 0,06 zł) a kursem EUR/PLN2 (kurs z dnia 15.05.2019 powiększony o 0,06 zł). W przypadku, gdy kurs w dniu finalnej obserwacji przyjmie wartość niższą od EUR/PLN1 lub wartość równą, bądź wyższą od EUR/PLN2 - odsetki nie będą naliczone.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 24.04.2019
do: 14.05.2019
czas trwania inwestycji:
od: 15.05.2019
do: 13.02.2020
obserwacje: początkowa: 15.05.2019
końcowa: 12.02.2020

Opłaty

manipulacyjna: brak
za wycofanie: od 0,75% do 2,25%

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Zobacz także

↑ na górę