Lokata Strukturyzowana USD Stabilna para
Santander Bank Polska

Podstawowe informacje

 • rodzaj: lokata inwestycyjna
 • czas trwania: 18 mies.
 • dystrybutor: Santander Bank Polska
 • minimalna kwota inwestycji: 5 000 USD
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: kurs: USD/PLN
 • klasa aktywów: waluty
 • maksymalny zysk: 7.5% (rocznie: 5%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Lokata oparta jest na kursie USD/PLN według NBP.

Stopa procentowa lokaty uzależniona jest od kursu USD wyrażonego w PLN ogłaszanego przez NBP. W zależności od zachowania się tego kursu stopa procentowa będzie równa sumie kuponów. Kupon równy 7,5%/6 zostanie naliczony za każdy dzień obserwacji kursu, w którym spełniony zostanie warunek naliczania oprocentowania. Jeśli jednak warunek nie zostanie spełniony - kupon wyniesie 0%. Warunkiem naliczania oprocentowania w danym dniu obserwacji jest utrzymanie się kursu w określonym przedziale (pomiędzy kursem z dnia referencyjnego (08.05.2019) pomniejszonym o 18 groszy a kursem z dnia referencyjnego powiększonym o 18 groszy).

Ważne daty

subskrypcja:
od: 17.04.2019
do: 07.05.2019
czas trwania inwestycji:
od: 08.05.2019
do: 05.11.2020
obserwacje: początkowa: 08.05.2019
w trakcie: 2019-08-05, 2019-11-04, 2020-02-04, 2020-05-04, 2020-08-04, 2020-11-04
końcowa: 04.11.2020

Opłaty

manipulacyjna: brak
za wycofanie: od 0,75% do 4,5%

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Zobacz także

↑ na górę