Certyfikat ekspresowy na indeks EURO STOXX 50
Raiffeisen Polbank

Podstawowe informacje

 • rodzaj: certyfikat strukturyzowany
 • czas trwania: 60 mies.
 • partner: Raiffeisen Centrobank AG
 • dystrybutor: Raiffeisen Polbank
 • minimalna kwota inwestycji: 5 000 PLN (minimalna wielkość zapisu - 50 certyfikatów po 100 zł)
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: indeks: EURO STOXX 50
 • klasa aktywów: akcje
 • maksymalny zysk: 40.5% (rocznie: 8.1%)
 • poziom ochrony: 0% (warunkowa ochrona kapitału do 45%)
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Certyfikat oparty jest o indeks EURO STOXX 50. Jest to wiodący indeks dużych spółek należących do głównych sektorów gospodarki strefy Euro. Obejmuje on 50 spółek z 12 krajów: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii oraz Włoch.

W dniu pierwszej wyceny ustalany jest poziom bariery, który wynosi 55% wartości zamknięcia indeksu EURO STOXX 50. Jeżeli po pierwszym roku inwestycji, w dacie wyceny certyfikatu, wartość indeksu EURO STOXX 50 wzrośnie lub pozostanie na takim samym poziomie, wówczas następuje wykup certyfikatu z zyskiem roczym wynoszącym 8,1%. Jednak gdy w datach wyceny certyfikatu kurs zamknięcia indeksu Euro Stoxx 50 jest poniżej poziomu wcześniejszego wykupu, okres inwestycji wydłuża się o kolejny rok, a potencjalny zysk zwiększa się o kolejne 8,1%. W przypadku gdy nie nastąpił wcześniejszy wykup po pierwszym, drugim, trzecim, lub czwartym roku, a w piątym roku i w dniu ostatecznej wyceny indeks nadal jest notowany poniżej poziomu wcześniejszego wykupu, wówczas w dacie ostatecznej wyceny możliwe są dwa scenariusze: 1. jeśli kurs indeksu znajduje się ponad poziomem bariery (bariera nie została dotknięta ani przekroczona), wówczas w inwestor otrzymuje 100 zł za każdy certyfikat, 2. jeśli kurs indeksu znajduje się na poziomie równym lub poniżej poziomu bariery, wówczas certyfikat zostaje wykupiony 1:1 według wartości indeksowanej procentowym spadkiem indeksu.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 21.11.2016
do: 03.01.2017
czas trwania inwestycji:
od: 04.01.2017
do: 18.01.2022
obserwacje: początkowa: 04.01.2017
w trakcie: 16.01.2018, 16.01.2019, 16.01.2020, 14.01.2021, 13.01.2022
końcowa: 13.01.2022

Opłaty

manipulacyjna: brak
za wycofanie: brak

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę