Certyfikaty Gwarantowane Typu Winner z Limitem Górnym "Inwestycja na Zdrowie IV"
Raiffeisen Polbank

Podstawowe informacje

 • rodzaj: certyfikat strukturyzowany
 • czas trwania: 60 mies.
 • partner: Raiffeisen Centrobank AG
 • dystrybutor: Raiffeisen Polbank
 • minimalna kwota inwestycji: 1 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: indeks: STOXX Europe 600 Health Care Price (EUR)
 • klasa aktywów: akcje
 • maksymalny zysk: 25% (rocznie: 5%)
 • wskaźnik partycypacji: (ostatecznie: 100%)
 • poziom ochrony: 105% (gwarantowane odsetki w wysokości 5%)
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Wartość certyfikatu opiera się o indeks STOXX Europe 600 Health Care Price (EUR). Indeks ten odzwierciedla wycenę wiodących europejskich spółek medycznych. W jego skład wchodzi 40 europejskich spółek pochodzacych z 14 krajów takich jak: Szwajcaria, Niemcy, Dania, Wielka Brytania. Firmy wchodzące w skład indeksu zajmują się zarówno produkcją lekarstw i szczepionek, środków do pielęgnacji zdrowia, jak i świadczeniem usług na szeroko pojętym rynku medycznym (włączając rynek urządzeń medycznych i diagnostycznych).

Potencjalny zysk dla inwestora zależy od wzrostu wartości indeksu. W dniu pierwszej wyceny (02.01.2017 r.) określony zostaje jego kurs początkowy. Na koniec inwestycji obliczana jest stopa zwrotu z indeksu. W przypadku, gdy jest ona wyższa niż 5%, wówczas wypłatę stanowi suma wartości gwarantowanej (1050 zł) oraz iloczynu ceny emisyjnej oraz stopy zwrotu indeksu, jednak całkowita maksymalna stopa zwrotu certyfikatu ograniczona jest do 25%. W przypadku uzyskania stopy zwrotu poniżej 5%, kapitał inwestora chroniony jest w 105% ceny emisyjnej certyfikatu, czyli inwestor otrzyma 1050 zł za każdy certyfikat (wartosć gwarantowana).

Ważne daty

subskrypcja:
od: 01.12.2016
do: 29.12.2016
czas trwania inwestycji:
od: 02.01.2017
do: 03.01.2022
obserwacje: początkowa: 02.01.2017
końcowa: 29.12.2021

Opłaty

manipulacyjna: maks. 15 zł
za wycofanie: brak

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę