Świat Zysków - Subskrypcja XCIV - Wariant II
PZU Życie

Podstawowe informacje

 • rodzaj: polisa inwestycyjna
 • czas trwania: 60 mies.
 • dystrybutor: PZU Życie
 • minimalna kwota inwestycji: 15 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: akcje: 4 spółek
 • klasa aktywów: akcje
 • maksymalny zysk wstępny: 0.3 (rocznie: 0.06)
 • maksymalny zysk: -
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: 101% składki zainwestowanej

Opis

Strategia inwestycyjna oparta jest o koszyk 4 spółek: MC DONALDS, COCA COLA, Procter & Gamble, Johnson & Johnson.

W trakcie trwania inwestycji jest wyznaczonych 5 dni obserwacji, w których sprawdzane są kursy akcji wchodzących w skład koszyka. Jeżeli kursy każdej ze spółek będą równe lub wyższe od ich wartości z dnia 14.06.2019, wówczas zostanie naliczony kupon, którego wysokość będzie mieścić się w zakresie od 3 do 6%. Jeżeli jednak w dniu obserwacji kurs akcji co najmniej jednej ze spółek będzie niższy od jej wartości z 14.06.2019, wówczas kupon nie zostanie naliczony. Na zakończenie inwestycji inwestor otrzyma bonus inwestycyjny wyliczany jako suma kuponów z pięciu dni obserwacji.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 01.05.2019
do: 31.05.2019
czas trwania inwestycji:
od: 05.06.2019
do: 04.06.2024
obserwacje: początkowa: 14.06.2019
w trakcie: 15.06.2020, 14.06.2021, 14.06.2022, 14.06.2023, 24.05.2024
końcowa: 24.05.2024

Opłaty

manipulacyjna: brak opłat
za wycofanie: 0,18% wartości zainwestowanej składki za każdy pełny miesiąc, który pozostał do końca okresu ubezpieczenia

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Zobacz także

↑ na górę