Świat Zysków - Subskrypcja 74.: POTENCJAŁ POLSKICH SPÓŁEK Wariant I
PZU Życie

Podstawowe informacje

 • rodzaj: polisa inwestycyjna
 • czas trwania: 60 mies.
 • dystrybutor: PZU Życie
 • minimalna kwota inwestycji: 6 000 PLN (maksymalna wysokość składki: 9999,99 zł)
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: indeks: WIG20
 • klasa aktywów: akcje
 • maksymalny zysk: -
 • wskaźnik partycypacji: 50% - 80%
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: 101% składki zainwestowanej

Opis

Strategia inwestycyjna zakłada wzrost wartości indeksu WIG20 - indeksu największych spółek notowanych na GPW.

Bonus Inwestycyjny wyliczany jest jako iloczyn udziału w zysku i bazowej stopy zwrotu uzyskanej z inwestycji (o ile jest ona dodatnia). Powyższy sposób obliczania bonusa inwestycyjnego ilustruje formuła: BI = P ×max (0,R) gdzie: P - oznacza udział w zysku, którego wysokość mieści się w zakresie od 50% do 80%, R - oznacza bazową stopę zwrotu w okresie inwestycji. Bazowa stopa zwrotu będzie wyliczona jako procentowa zmiana średniej wartości indeksu w stosunku do wartości początkowej indeksu. Średnia wartość indeksu wyliczana jest jako średnia arytmetyczna z 20 jej wartości obserwowanych w odstępach kwartalnych w okresie inwestycji.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 01.12.2016
do: 31.01.2017
czas trwania inwestycji:
od: 03.02.2017
do: 02.02.2022
obserwacje: początkowa: 10.02.2017
w trakcie: 28.04.2017, 31.07.2017, 31.10.2017, 31.01.2018, 30.04.2018, 31.07.2018, 31.10.2018, 31.01.2019, 30.04.2019, 31.07.2019, 31.10.2019, 31.01.2020, 30.04.2020, 31.07.2020, 30.10.2020, 29.01.2021, 30.04.2021, 30.07.2021, 29.10.2021, 26.01.2022
końcowa: 26.01.2022

Opłaty

manipulacyjna: Opłata subskrypcyjna - 1% (pobierana jednorazowo od opłaconej składki)
za wycofanie: 0,25% wartości składki zainwestowanej za każdy pełny miesiąc, który pozostał do końca okresu ubezpieczenia

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę