Certyfikat Depozytowy Amerykański Koszyk 3
Bank Pekao

Podstawowe informacje

 • rodzaj: bankowe papiery wartościowe
 • czas trwania: 18 mies.
 • dystrybutor: Bank Pekao
 • minimalna kwota inwestycji: 1 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: akcje: 8 spółek
 • klasa aktywów: akcje
 • maksymalny zysk: 9% (rocznie: 6%)
 • wskaźnik partycypacji: 40-60%
 • poziom ochrony: 100.01% (gwarantowane oprocentowanie w wysokości 0,01%)
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Produkt oparty jest na koszyku akcji 8 amerykańskich spółek. Akcje należące do koszyka to: Amphenol Corporation, Clorox Company, Crown Castle International Corp., Ecolab Inc., Roper Technologies Inc., Sysco Corporation, Verizon Comunications Inc., Walmart Inc.

Na koniec inwestycji obliczona będzie dla każdej ze spółek wartość średniej arytmetycznej z cen jej akcji w dniach obserwacji. Następnie dla każdej ze spółek wyznaczona zostanie uśredniona stopa zwrotu pomiędzy średnią arytmetyczną z poziomów cen akcji w dniach obserwacji a wartością początkową każdej z nich. Końcową stopę zwrotu z indeksu stanowić będzie średnia arytmetyczna z uśrednionych stóp zwrotu uzyskanych dla poszczególnych spółek tworzących indeks. Jeśli tak wyliczona stopa zwrotu będzie ujemna oraz nie niższa niż -15%, to oprocentowanie będzie obliczone jako suma należnej za cały okres odsetkowy stopy procentowej wynoszącej 0,01% i wartości bezwzględnej stopy zwrotu przemnożonej przez poziom partycypacji. Jeśli jednak stopa zwrotu będzie niższa niż -15%, to oprocentowanie certyfikatów będzie obliczone jako suma należnej za cały okres odsetkowy stopy procentowej wynoszącej 0,01% i wartości 15% przemnożonej przez poziom partycypacji. W przypadku, gdy wartość stopy zwrotu dla indeksu będzie dodatnia lub równa zero, to oprocentowanie wyniesie gwarantowane 0,01%.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 02.05.2019
do: 20.05.2019
czas trwania inwestycji:
od: 23.05.2019
do: 23.11.2020
obserwacje: początkowa: 24.05.2019
w trakcie: 26 sierpnia 2019 r., 25 listopada 2019 r., 24 lutego 2020 r., 26 maja 2020 r., 24 sierpnia 2020 r., 17 listopada 2020 r.
końcowa: 17.11.2020

Opłaty

manipulacyjna: max. 0,8%
za wycofanie: W przypadku realizacji zleceń sprzedaży przed dniem wykupu, eminent zapewnia, że cena odkupowanych certyfikatów nie będzie niższa niż 958,00PLN za każde 1000 PLN wartości nominalnej

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Zobacz także

↑ na górę