Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Lokata Inwestycyjna Stabilne Gniazdo III
Nest Bank

Podstawowe informacje

 • rodzaj: lokata inwestycyjna
 • czas trwania: 18 mies.
 • dystrybutor: Nest Bank
 • minimalna kwota inwestycji: 10 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: kurs: USD/PLN
 • klasa aktywów: waluty
 • maksymalny zysk: -
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Lokata strukturyzowana oparta jest na średnim kursie USD/PLN wg NBP.

Oprocentowanie lokaty za okres inwestycji wyliczony będzie jako procentowy wzrost kursu USD/PLN z dnia końcowej obserwacji w stosunku do kursu odniesienia. Kursem odniesienia będzie kurs USD/PLN z dnia początkowej obserwacji (20 maja 2019 r.) pomniejszony o wartość z przedziału minimalnie 1 grosz, maksymalnie 3 grosze. Na zakończenie inwestycji stopa odsetek wyniesie 0% jeżeli w dniu końcowej obserwacji kurs USD/PLN będzie równy lub poniżej kursu odniesienia albo będzie równy lub będzie znajdował się powyżej górnej bariery (kursu z dnia początkowej obserwacji powiększonego o wartość z przedziału minimalnie 30 groszy, maksymalnie 60 groszy).

Ważne daty

subskrypcja:
od: 10.04.2019
do: 15.05.2019
czas trwania inwestycji:
od: 17.05.2019
do: 17.11.2020
obserwacje: początkowa: 20.05.2019
końcowa: 13.11.2020

Opłaty

manipulacyjna: brak opłat
za wycofanie: opłata za wypowiedzenie lokaty jest uzależniona od miesiąca, w którym zostanie złożone wypowiedzenie umowy

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Zobacz także

↑ na górę