Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs LI
Bank Millennium

Podstawowe informacje

 • rodzaj: lokata inwestycyjna
 • czas trwania: 18 mies.
 • dystrybutor: Bank Millennium
 • minimalna kwota inwestycji: 1 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: kurs: EUR/PLN
 • klasa aktywów: waluty
 • maksymalny zysk: 6% (rocznie: 4%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs LI jest produktem inwestycyjnym opartym na kursie średnim Narodowego Banku Polskiego dla pary walutowej EUR/PLN publikowanym na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

Oprocentowanie lokaty za okres inwestycji określa zasada: 6% x n ÷ N, gdzie: n to liczba dni, w których kurs średni NBP dla EUR/PLN znajdował się w zdefiniowanym przedziale, N to liczba dni, w których średni kurs NBP dla EUR/PLN był publikowany.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 02.04.2019
do: 29.04.2019
czas trwania inwestycji:
od: 30.04.2019
do: 30.10.2020
obserwacje: początkowa: 30.04.2019
końcowa: 27.10.2020

Opłaty

manipulacyjna: brak opłat
za wycofanie: od 0,5 do 2,5%

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Zobacz także

↑ na górę