Lokata US BLUE CHIPS 24M
Idea Bank

Podstawowe informacje

 • rodzaj: lokata inwestycyjna
 • czas trwania: 24 mies.
 • dystrybutor: Idea Bank
 • minimalna kwota inwestycji: 1 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: akcje 5 spółek
 • klasa aktywów: akcje
 • maksymalny zysk: 12% (rocznie: 6%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Lokata oparta jest na koszyku akcji 5 spółek amerykańskich: The Boeing Co, Exxon Mobil Corp, Microsoft Corp, Pfizer Inc, The Walt Disney Co.

Wysokość odsetek za utrzymanie lokaty będzie wyliczona jako iloczyn kwoty lokaty i współczynnika K. Jeżeli w dniu ustalenia odsetek (8 czerwca 2020) spełniony będzie warunek, że kursy zamknięcia wszystkich akcji będą wyższe lub równe od ich kursów zamknięcia w dniu otwarcia lokaty, wówczas dzień ustalenia odsetek stanie się dniem zamknięcia lokaty a współczynnik K wyniesie 6%. W przeciwnym przypadku lokata trwa nadal i jeżeli w dniu zamknięcia lokaty spełniony będzie warunek, że kursy zamknięcia wszystkich akcji z koszyka będą wyższe lub równe od ich kursów zamknięcia w dniu otwarcia lokaty, wówczas współczynnik K wyniesie 12%. Jeśli jednak powyższy warunek nie zostanie spełniony - współczynnik K wyniesie 0%.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 02.05.2019
do: 31.05.2019
czas trwania inwestycji:
od: 06.06.2019
do: 07.06.2021
obserwacje: początkowa: 06.06.2019
w trakcie: 43990
końcowa: 07.06.2021

Opłaty

manipulacyjna: brak
za wycofanie: wartość bieżąca lokaty przypadająca na najbliższy dzień wyceny następujący po dniu złożenia dyspozycji rezygnacji

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Zobacz także

↑ na górę