Lokata US BLUE CHIPS II subskrypcja IV
Idea Bank

Podstawowe informacje

 • rodzaj: lokata inwestycyjna
 • czas trwania: 6 mies.
 • dystrybutor: Idea Bank
 • minimalna kwota inwestycji: 1 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: akcje 5 spółek
 • klasa aktywów: akcje
 • maksymalny zysk: 2.5% (rocznie: 5%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Lokata oparta jest na koszyku akcji 5 spółek amerykańskich: Boeing Co, Exxon Mobil Corp, Microsoft Corp, Pfizer Inc, Walt Disney Co.

Wysokość odsetek za utrzymanie lokaty będzie wyliczona jako iloczyn kwoty lokaty i współczynnika K. Współczynnik ten będzie wynosił 2,5%, jeżeli w dniu zamknięcia lokaty spełniony będzie warunek, że kursy zamknięcia wszystkich spółek z koszyka będą wyższe lub równe od ich kursów zamknięcia w dniu otwarcia lokaty. W przeciwnym przypadku współczynnik wyniesie 0%.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 02.05.2019
do: 31.05.2019
czas trwania inwestycji:
od: 06.06.2019
do: 06.12.2019
obserwacje: początkowa: 06.06.2019
końcowa: 06.12.2019

Opłaty

manipulacyjna: brak
za wycofanie: wartość bieżąca lokaty przypadająca na najbliższy dzień wyceny następujący po dniu złożenia dyspozycji rezygnacji

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Zobacz także

↑ na górę