Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aktywna Czwórka III Wariant 95
Expander

Podstawowe informacje

 • rodzaj: polisa inwestycyjna
 • czas trwania: 36 mies.
 • partner: TUnŻ Warta
 • dystrybutor: Expander
 • minimalna kwota inwestycji: 4 900 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: indeks: BNP Paribas Flexible Star Managers (PLN Hedged)
 • klasa aktywów: mieszany
 • maksymalny zysk: -
 • wskaźnik partycypacji: 70-110%
 • poziom ochrony: 95%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: 103% SU (SU = 95% wartości składki alokacyjnej)

Opis

Instrumentem bazowym inwestycji jest indeks BNP Paribas Flexible Star Managers (PLN Hedged), oparty o cztery fundusze o równym udziale (25%): Carmignac Patrimoine, SLI GARS Fund (Standard Life Global Absolute Return Strategies Fund), Ethna-Aktiv E, BNY Mellon Global Real Return (BNGRRAE ID Equity). Fundusze wchodzące w skład Indeksu inwestują w szeroki zakres instrumentów dłużnych, udziałowych oraz derywatów, zgodnie z oczekiwaniem zarządzającego co do przyszłych trendów na globalnych rynkach.

PREMIA = SAx MAX (0;PxW) gdzie: SA - wartość składki alokacyjnej za danego ubezpieczonego, P - współczynnik partycypacji, W - stopa zwrotu instrumentu bazowego obliczona zgodnie z poniższym wzorem: W=(WK-WP)/WP, gdzie: WK - kurs zamknięcia instrumentu bazowego z dnia 21.10.2018 r., WP - kurs zamknięcia instrumentu bazowego z dnia 15.10.2015 r. Premia doliczana jest do sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia, która równa jest 95% składki alokacyjnej. W przypadku gdy PREMIA = 0, suma ubezpieczenia z tytułu dożycia równa jest 95% składki alokacyjnej.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 02.09.2015
do: 07.10.2015
czas trwania inwestycji:
od: 15.10.2015
do: 22.10.2018
obserwacje: początkowa: 15.10.2015
końcowa: 22.10.2018

Opłaty

manipulacyjna: nie więcej niż 2,0% składki
za wycofanie: 1% bieżącej wartości składki alokacyjnej

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Zobacz także

↑ na górę