Podwójna Szansa LX
Bank Zachodni WBK

Podstawowe informacje

 • rodzaj: lokata inwestycyjna
 • czas trwania: 24 mies.
 • dystrybutor: Bank Zachodni WBK
 • minimalna kwota inwestycji: 3 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: indeks: Euro Stoxx 50
 • klasa aktywów: akcje
 • maksymalny zysk: 16% (rocznie: 7.7%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Lokata oparta jest o indeks EURO STOXX 50, w skład którego wchodzi pięćdziesiąt największych pod względem kapitalizacji rynkowej spółek państw strefy Euro.

Stopa procentowa uzależniona jest od zmian notowań indeksu Euro Stoxx 50. W zależności od zachowania się notowań indeksu w okresie depozytowym oprocentowanie zostanie obliczone według wzoru: C1 + C2, gdzie: C1 = Max [0%; odnotowana stopa wzrostu indeksu], gdzie odnotowana stopa wzrostu indeksu obliczana jest następująco: jeżeli poziom zamknięcia notowań indeksu w którymkolwiek dniu obserwacji kursu będzie wyższy niż górna bariera (115%), to odnotowana stopa wzrostu indeksu = kupon (1,0%), natomiast jeżeli poziom zamknięcia notowań indeksu w każdym dniu obserwacji kursu będzie równy lub niższy niż górna bariera, to odnotowana stopa wzrostu indeksu jest równa stopie zwrotu indeksu. C2 = Max [0%; odnotowana stopa spadku indeksu], gdzie odnotowana stopa spadku indeksu obliczana jest następująco: jeżeli poziom zamknięcia notowań indeksu w którymkolwiek dniu obserwacji kursu będzie niższy niż dolna bariera (85%), to odnotowana stopa spadku indeksu określona jest wzorem: odnotowana stopa spadku indeksu = kupon (1,0%), jeżeli poziom zamknięcia notowań indeksu w każdym dniu obserwacji kursu będzie równy lub wyższy niż dolna bariera, to odnotowana stopa spadku indeksu określona jest wzorem: odnotowana stopa spadku indeksu = 1-(fundusz1/fundusz0), gdzie fundusz0 to poziom zamknięcia notowań indeksu w dniu referencyjnym, tj. 22.12.2016 r., fundusz1 to poziom zamknięcia notowań indeksu w dniu finalnej obserwacji, tj. 19.12.2018 r.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 07.12.2016
do: 20.12.2016
czas trwania inwestycji:
od: 21.12.2016
do: 20.12.2018
obserwacje: początkowa: 22.12.2016
w trakcie: Dni, w których wyznaczany jest poziom indeksu Euro Stoxx 50 (kod indeksu SX5E)
końcowa: 19.12.2018

Opłaty

manipulacyjna: brak
za wycofanie: od 0,5% do 4,0%

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę