Lokata Strukturyzowana USD Złoty Plus (13 grudnia 2017)
Bank Zachodni WBK

Podstawowe informacje

 • rodzaj: lokata inwestycyjna
 • czas trwania: 12 mies.
 • dystrybutor: Bank Zachodni WBK
 • minimalna kwota inwestycji: 3 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: kurs: USD/PLN
 • klasa aktywów: waluty
 • maksymalny zysk: 4.5% (rocznie: 4.5%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Lokata oparta jest o kurs USD/PLN wg NBP. Strategia lokaty zakłada spadek kursu USD/PLN tzn. umocnienie się złotego względem Dolara.

Stopa procentowa uzależniona jest od kursu średniego USD wyrażonego w PLN. W zależności od zachowania się tego kursu stopa procentowa wyniesie 4,5% w skali roku, w przypadku, gdy kurs w dniu ostatniej obserwacji przyjmie wartość z przedziału lewostronnie zamkniętego (USD/PLN2, USD/PLN1) albo 0,0% w przypadku, gdy kurs ten przyjmie wartość równą, bądź niższą od USD/PLN2 lub wartość wyższą od USD/PLN1. USD/PLN1 oznacza kurs, którego wartość jest równa kursowi w dniu referencyjnym (14.12.2016), pomniejszonemu o 0,06 PLN a USD/PLN2 oznacza wartość równą USD/PLN1, pomniejszoną o 0,25 PLN.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 30.11.2016
do: 13.12.2016
czas trwania inwestycji:
od: 14.12.2016
do: 13.12.2017
obserwacje: początkowa: 14.12.2016
końcowa: 12.12.2017

Opłaty

manipulacyjna: brak
za wycofanie: od 0,5% do 2,00%

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę