Lokata Strukturyzowana EUR Euro Plus (29 listopada 2017)
Bank Zachodni WBK

Podstawowe informacje

 • rodzaj: lokata inwestycyjna
 • czas trwania: 12 mies.
 • dystrybutor: Bank Zachodni WBK
 • minimalna kwota inwestycji: 3 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: kurs: EUR/PLN
 • klasa aktywów: waluty
 • maksymalny zysk: 4.5% (rocznie: 4.5%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Strategia lokaty zakłada osłabienie się złotego względem euro.

Stopa procentowa uzależniona jest od kursu średniego EUR wyrażonego w PLN ogłaszanego przez NBP. W zależności od zachowania się tego kursu, stopa procentowa może wynieść 4,5% w skali roku, w przypadku, gdy kurs w dniu ostatniej obserwacji przyjmie wartość z przedziału pomiędzy kursem EUR/PLN1 (kurs z dnia 30.11.2016 powiększony o 0,06 zł) a kursem EUR/PLN2 (kurs EUR/PLN1 powiększony o 0,25 zł). W przypadku, gdy kurs w dniu finalnej obserwacji przyjmie wartość niższą od EUR/PLN1 lub wartość równą, bądź wyższą od EUR/PLN2 - odsetki nie będą naliczone.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 16.11.2016
do: 29.11.2016
czas trwania inwestycji:
od: 30.11.2016
do: 29.11.2017
obserwacje: początkowa: 30.11.2016
końcowa: 28.11.2017

Opłaty

manipulacyjna: brak
za wycofanie: od 0,5% do 2,00%

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę