Certyfikat strukturyzowany IBV Kapitalna Tarcza IV
BM BNP Paribas

Podstawowe informacje

 • rodzaj: certyfikat strukturyzowany
 • czas trwania: 36 mies.
 • dystrybutor: BM BNP Paribas
 • minimalna kwota inwestycji: 10 000 PLN
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: indeks: iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50
 • klasa aktywów: akcje
 • maksymalny zysk: 15% (rocznie: 5%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Inwestycja oparta jest na indeksie iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50, w skład którego wchodzi 50 akcji spośród podmiotów notowanych w indeksie STOXX Europe 600. Do indeksu wybierane są najbardziej płynne akcje, cechujące się najniższą zmiennością notowań, które wypłacają dywidendę. Skład indeksu rewidowany jest co miesiąc. Indeks jest indeksem cenowym, to znaczy, że do stopy zwrotu nie są wliczane dywidendy

3 czerwca 2019 r. zostanie ustalony poziom początkowy a 2 czerwca 2022 r. poziom zamknięcia indeksu. Jeżeli poziom zamknięcia znajdzie się na lub powyżej 112% wartości poziomu początkowego wówczas inwestorom zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej certyfikatu oraz kupon w wysokości 15%. Jeżeli poziom zamknięcia znajdzie się na lub powyżej wartości poziomu początkowego, ale poniżej 112% wartości poziomu początkowego inwestorom zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej certyfikatu, powiększone o 125% stopy zwrotu indeksu, liczonej jako różnica pomiędzy poziomem zamknięcia a poziomem początkowym. W przeciwnym wypadku inwestorom zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej certyfikatu.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 07.05.2019
do: 29.05.2019
czas trwania inwestycji:
od: 03.06.2019
do: 09.06.2022
obserwacje: początkowa: 24.06.2019
końcowa: 02.06.2022

Opłaty

manipulacyjna: zgodnie z taryfą prowizji i opłat biura maklerskiego
za wycofanie: zgodnie z taryfą prowizji i opłat biura maklerskiego realizującego zlecenie sprzedaży certyfikatów na GPW

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Zobacz także

↑ na górę