Certyfikat strukturyzowany IBV Amerykańskie Spadki III
BM BNP Paribas

Podstawowe informacje

 • rodzaj: certyfikat strukturyzowany
 • czas trwania: 36 mies.
 • dystrybutor: BGŻOptima, BM BNP Paribas, BNP Paribas Bank Polska
 • minimalna kwota inwestycji: 10 000 PLN (10 certyfikatów po 1 000 PLN każdy)
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: indeks: S&P 500
 • klasa aktywów: akcje
 • maksymalny zysk: 15% (rocznie: 5%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Inwestycja oparta jest na indeksie S&P 500. W skład Indeksu wychodzi 500 spółek o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange albo NASDAQ, wyselekcjonowanych pod kątem kapitalizacji i płynności obrotu mierzonych udziałem akcji w wolnym obrocie (free-float) przez S&P Dow Jones Indices.

7 maja 2019 r. zostanie ustalony poziom początkowy indeksu S&P 500. Jeżeli w danym dniu obserwacji wartość indeksu będzie niższa od poziomu bariery automatycznego wykupu oraz bariery wypłaty kuponu (75% wartości początkowej), certyfikaty zostaną automatycznie wykupione i umorzone a inwestorom wypłacony zostanie zainwestowany kapitał oraz kupon w wysokości 2,5% (za 6 miesięcy inwestycji). W przeciwnym razie, czyli jeśli w danym dniu obserwacji, wartość indeksu będzie równa lub wyższa od poziomu bariery automatycznego wcześniejszego wykupu oraz bariery wypłaty kuponu produkt trwa dalej, kupon w tej obserwacji nie jest wypłacany, przy czym jeżeli w którejkolwiek z następnych obserwacji spełniony zostanie warunek wypłaty kuponu, to będzie on wypłacony za wszystkie te okresy, w których nie był wcześniej wypłacony (efekt śnieżnej kuli). Jeżeli we wszystkich dniach obserwacji wartość indeksu będzie równa lub wyższa od poziomu bariery automatycznego wcześniejszego wykupu oraz bariery wypłaty kuponu, produkt trwać będzie do dnia wykupu. Zakończenie inwestycji w dniu wykupu może mieć dwa warianty. Jeżeli w dniu wyceny wykupu wartość indeksu będzie niższa od bariery wypłaty kuponu wówczas inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej, a także kupon w wysokości 15% (6 x 2,5%). Jeśli wartość indeksu będzie równa lub wyższa od bariery wypłaty kuponu inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 04.04.2019
do: 29.04.2019
czas trwania inwestycji:
od: 07.05.2019
do: 13.05.2022
obserwacje: początkowa: 14.05.2019
w trakcie: 7 listopada 2019 r., 7 maja 2020 r., 9 listopada 2020 r., 7 maja 2021 r., 8 listopada 2021 r.
końcowa: 06.05.2022

Opłaty

manipulacyjna: zgodnie z taryfą prowizji i opłat biura maklerskiego
za wycofanie: zgodnie z taryfą prowizji i opłat biura maklerskiego realizującego zlecenie sprzedaży certyfikatów na GPW

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Zobacz także

↑ na górę