Producenci Smartfonów 2Y II
Alior Bank

Podstawowe informacje

 • rodzaj: bankowe papiery wartościowe
 • czas trwania: 24 mies.
 • dystrybutor: Alior Bank
 • minimalna kwota inwestycji: 3 000 PLN (30 certyfikatów depozytowych po 100 zł)
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: akcje: 4 spółki
 • klasa aktywów: akcje
 • maksymalny zysk wstępny: 0.12 (rocznie: 0.06)
 • maksymalny zysk: -
 • wskaźnik partycypacji: 80-100%
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Produkt strukturyzowany oparty jest na 4 wiodocych spółkach produkujących smartfony: APPLE INC, XIAOMI CORP, SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD oraz LG ELECTRONICS INC.

Inwestor w dniu wykupu partycypuje w 80-100% we wzroście koszyka spółek. Spółki w koszyku posiadają taką samą wagę, a maksymalna stopa zwrotu każdej ze spółek wynosi 12%. Dodatkowo każda ze spółek ma ustalona dolną barierę, dzięki której spadki na pojedynczej spółce nie przekroczą 12%.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 02.05.2019
do: 31.05.2019
czas trwania inwestycji:
od: 04.06.2019
do: 09.06.2021
obserwacje: początkowa: 04.06.2019
końcowa: 04.06.2021

Opłaty

manipulacyjna: do 1,0%
za wycofanie: Alior Bank S.A. gwarantuje, że wartość certyfikatu depozytowego nie będzie niższa niż 90 za 100

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Zobacz także

↑ na górę