Inwestycja Mocca
Alior Bank

Podstawowe informacje

 • rodzaj: bankowe papiery wartościowe
 • czas trwania: 36 mies.
 • dystrybutor: Alior Bank
 • minimalna kwota inwestycji: 3 000 PLN (30 certyfikatów depozytowych po 100 zł)
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: koszyk towarów rolnych: COFFEE, SUGAR RAW, COCOA.
 • klasa aktywów: surowce
 • maksymalny zysk: 13.6% (rocznie: 4.53%)
 • wskaźnik partycypacji: (ostatecznie: 80%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Produkt strukturyzowany oparty jest na koszyku towarów rolnych: COFFEE, SUGAR RAW, COCOA.

Stopa procentowa na koniec inwestycji obliczana jest jako iloczyn współczynnika partycypacji 80% i większej z wartości pomiędzy 0% a zmianą koszyka. Zmiana koszyka liczona jest jako iloraz sumy stóp zwrotu wszystkich towarów z koszyka przez ilość towarów (3), przy czym maksymalna stopa zwrotu każdego z towarów wynosi 17%.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 01.12.2016
do: 30.12.2016
czas trwania inwestycji:
od: 03.01.2017
do: 09.01.2020
obserwacje: początkowa: 03.01.2017
końcowa: 03.01.2020

Opłaty

manipulacyjna: do 2,50%
za wycofanie: brak

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę