Alternatywna Strategia II 100
Alior Bank

Podstawowe informacje

 • rodzaj: bankowe papiery wartościowe
 • czas trwania: 30 mies.
 • dystrybutor: Alior Bank
 • minimalna kwota inwestycji: 3 000 PLN (30 certyfikatów depozytowych po 100 zł)
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: fundusz: Old Mutual Global Investors Series PLC - Global Equity Fund
 • klasa aktywów: mieszany
 • maksymalny zysk: -
 • wskaźnik partycypacji: (ostatecznie: 70%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Produkt strukturyzowany oparty jest na funduszu Old Mutual Global Investors Series PLC - Global Equity.

W dniu 05.07.2019 r. (dzień ustalenia odsetek oraz dzień obserwacji) wartość odsetek dla każdego certyfikatu depozytowego za cały okres odsetkowy zostanie wyliczona na podstawie formuły: Partycypacja x max (0; uśredniona zmiana indeksu), gdzie uśredniona zmiana indeksu będzie średnią arytmetyczną zmian stóp zwrotu funduszu z pięciu dni obserwacji. Partycypacja wyniesie 70%.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 01.12.2016
do: 30.12.2016
czas trwania inwestycji:
od: 04.01.2017
do: 11.07.2019
obserwacje: początkowa: 04.01.2017
w trakcie: 05.07.2017, 05.01.2018, 05.07.2018, 07.01.2019, 05.07.2019
końcowa: 05.07.2019

Opłaty

manipulacyjna: do 2,00%
za wycofanie: brak

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę