Inwestycja w supermarkety 3
Alior Bank

Podstawowe informacje

 • rodzaj: bankowe papiery wartościowe
 • czas trwania: 24 mies.
 • dystrybutor: Alior Bank, Bank BPH
 • minimalna kwota inwestycji: 3 000 PLN (30 certyfikatów depozytowych po 100 zł)
 • waluta produktu: PLN
 • podatek od zysków kapitałowych: tak
 • koszyk: akcje: 3 spółki
 • klasa aktywów: akcje
 • maksymalny zysk: 9.8% (rocznie: 4.9%)
 • wskaźnik partycypacji: (ostatecznie: 70%)
 • poziom ochrony: 100%
 • świadczenie ubezpieczeniowe: nd

Opis

Inwestycja oparta na jest na koszyku 3 spółek: JERONIMO MARTINS, CARREFOUR, EUROCASH. Spółki w koszyku posiadają taką samą wagę.

Stopa procentowa na koniec inwestycji obliczana jest jako iloczyn współczynnika partycypacji 70% i większej z wartości pomiędzy 0% a zmianą koszyka. Zmiana koszyka liczona jest jako iloraz sumy stóp zwrotu wszystkich spółek z koszyka przez ilość spółek, przy czym maksymalna stopa zwrotu każdej ze spółek wynosi 14%.

Ważne daty

subskrypcja:
od: 01.12.2016
do: 30.12.2016
czas trwania inwestycji:
od: 05.01.2017
do: 10.01.2019
obserwacje: początkowa: 05.01.2017
końcowa: 05.01.2019

Opłaty

manipulacyjna: do 2,00%
za wycofanie: brak

Wyniki produktów strukturyzowanych dostępne są wyłącznie dla Klientów Instytucjonalnych. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@analizy.pl

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę