Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Informacje o produkcie

Compensa - PPK

Umowa ubezpieczenia na życie oferowana w formie Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). PPK to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników, którego celem jest zachęcenie zatrudnionych osób do dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze. PPK to inicjatywa realizowana i współfinansowana zarówno przez pracowników, pracodawców, jak i Skarb Państwa. Środki zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu i nie są objęte podatkiem spadkowym. Wypracowane zyski zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych. Po osiągnięciu przez uczestnika 60 lat możliwa jest jednorazowa wypłata do 25% zgromadzonych środków, a pozostała część wypłacana jest w kolejnych latach w formie renty terminowej.

Zobacz także

↑ na górę