Informacje o produkcie

PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

PKO Emerytura SFIO to fundusz parasolowy stworzony na potrzeby Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W jego skład wchodzą subfundusze zdefiniowanej daty.

Zobacz także

↑ na górę