Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
PKO Emerytura 2040
PKO Emerytura SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,32 %
wycena na dzień 01.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.63% 2.25% 7/20
3m -1.68% 2.16% 17/20
6m -7.04% -1.92% 11/11
YTD -7.31% -2.87% 16/19
max -6.20% 2.02% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Robert Florczykowski (od 08.2019)
  Jacek Lichocki (od 08.2019)
  Rafał Matulewicz (od 08.2019)
  Lech Mularzuk (od 08.2019)
  Remigiusz Nawrat (od 08.2019)
  Michał Rabiega (od 08.2019)
  Sławomir Sklinda (od 08.2019)
  Jarosław Stefanoff (od 08.2019)
  Tomasz Ściesiek (od 08.2019)
  Robert Wasiak (od 08.2019)
  Marcin Zięba (od 08.2019)
 • data uruchomienia: 12.08.2019 r.
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 72,2 mln PLN (04.2020)
 • segment: zdefiniowanej daty PPK
 • grupa: zdefiniowanej daty PPK 2040
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla osób urodzonych w latach 1978-1982. Polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestników i zmienia się odpowiednio w czasie. W miarę upływu okresu funkcjonowania funduszu zaangażowanie części udziałowej w aktywach sukcesywnie maleje i stanowi: do końca 2019 r. - 60%-80%, w latach 2020-2029 - 40%-70%, w latach 2030-2034 - 25%-50%, w latach 2035-2039 - 10%-30%, od 2040 r. - 0%-15%.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę