PKO Emerytura 2035
PKO Emerytura SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.10%
max 0.20%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Karol Chrystowski (od 08.2019)
  Robert Florczykowski (od 08.2019)
  Jacek Lichocki (od 08.2019)
  Rafał Matulewicz (od 08.2019)
  Lech Mularzuk (od 08.2019)
  Remigiusz Nawrat (od 08.2019)
  Michał Rabiega (od 08.2019)
  Sławomir Sklinda (od 08.2019)
  Jarosław Stefanoff (od 08.2019)
  Tomasz Ściesiek (od 08.2019)
  Robert Wasiak (od 08.2019)
  Marcin Zięba (od 08.2019)
 • data uruchomienia: 12.08.2019 r.
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,0 mln PLN (09.2019)
 • segment: zdefiniowanej daty PPK
 • grupa: zdefiniowanej daty PPK 2035
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla osób urodzonych w latach 1973-1977. Polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestników i zmienia się odpowiednio w czasie. W miarę upływu okresu funkcjonowania funduszu zaangażowanie części udziałowej w aktywach sukcesywnie maleje i stanowi: do końca 2024 r. - 40%-70%, w latach 2025-2029 - 25%-50%, w latach 2030-2034 - 10%-30%, od 2035 r.- 0%-15%.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę