Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2060
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,07 PLN
-0,63 %
wycena na dzień 07.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.36% 1.13% 15/20
3m 13.37% 13.12% 11/20
6m -6.59% 0.88% 18/19
YTD -6.12% 1.23% 18/19
max 11.90% 9.44% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • segment: zdefiniowanej daty PPK
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: część udziałowa * (65% WIG + 25% MSCI USA (w PLN) + 10% MSCI Europe (w PLN)) + część dłużna * TBSP.Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla osób urodzonych w latach 1998-2002. Polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestników i zmienia się odpowiednio w czasie. W miarę upływu okresu funkcjonowania funduszu zaangażowanie części udziałowej w aktywach sukcesywnie maleje i stanowi: do końca 2039 r. - 60%-80%, w latach 2040-2049 - 40%-70%, w latach 2005-2054 - 25%-50%, w latach 2055-2059 - 10%-30%, od 2060 r. - 0%-15%.

Zobacz także

↑ na górę