Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BPS 2060
BPS Emerytura PPK SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,07 PLN
-0,07 %
wycena na dzień 22.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.32% 3.48% 20/20
3m 4.05% -6.66% 3/20
max 4.05% -6.01% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Stryjewski (od 01.2020)
  Kacper Żak (od 01.2020)
 • data uruchomienia: 15.01.2020 r.
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,0 mln PLN (04.2020)
 • segment: zdefiniowanej daty PPK
 • grupa: zdefiniowanej daty PPK 2060
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz zdefiniowanej daty właściwy dla osób urodzonych w latach 1998-2002. Polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestników i zmienia się odpowiednio w czasie. W miarę upływu okresu funkcjonowania funduszu zaangażowanie części udziałowej w aktywach sukcesywnie maleje i stanowi: do końca 2039 r. - 60%-80%, w latach 2040-2049 - 40%-70%, w latach 2005-2054 - 25%-50%, w latach 2055-2059 - 10%-30%, od 2060 r. - 0%-15%.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę