Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Polska DFE (kategoria A)

Aktywa

_Sklad_Portfela_0_Text
Transparent akcje spółek polskich i zagranicznych
Transparent dłużne papiery skarbowe
Transparent dłużne papiery nieskarbowe
Transparent inne aktywa (depozyty, certyfikaty
inwestycyjne, jednostki uczestnictwa,
środki pieniężne i należności,
instrumenty pochodne, waluty,
nieruchomości i pozostałe)

Zobacz także

↑ na górę