Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Polska DFE (kategoria A)

Opłata manipulacyjna

Staż
od do nabycie umorzenia

Opłata manipulacyjna

Prowizja pobierana przez dystrybutora przy zakupie jednostek bądź certyfikatów funduszu inwestycyjnego, bądź w momencie ich sprzedaży

Opłata za zarządzanie

opłata stała

maksymalna rzeczywista wartość dla grupy
0,60% - od 0,60% do 3,50%


opłata zmienna

stawka opis
0,00%

Opłata stała

Wynagrodzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie aktywami. Jest ono uwzględnione w cenie netto jednostki uczestnictwa lub wartości certyfikatu inwestycyjnego. Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od prowadzonej polityki inwestycyjnej (im bardziej agresywna, tym opłata za zarządzanie jest wyższa). Maksymalna wysokość opłaty jest podana w statucie funduszu.

Zobacz także

↑ na górę