Generali OFE
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,54 PLN
-1,29 %
wycena na dzień 18.06.2018

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.22% -3.27% 1/11
3m -3.96% -5.13% 1/11
6m -7.43% -8.33% 1/11
12m -3.60% -4.83% 2/11
36m 8.08% 9.37% 9/11
YTD -8.25% -9.23% 1/11
max 314.80% 314.40% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Krzysztof Zawiła (od 02.2013)
  Konrad Cich (od 02.2015)
  Marcin Gierasiński (od 02.2015)
 • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 8 014,4 mln PLN (05.2018)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,57 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,03% od 2,85% do 3,42% niska zmienność
Sharpe'a 0,01 od 0,01 do 0,05 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę