Generali OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+0,21 %
wycena na dzień 18.04.2018

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.21% -0.52% 1/11
3m -7.93% -8.26% 3/11
6m -5.05% -5.11% 6/11
12m 3.04% 2.67% 3/11
36m 6.79% 10.61% 11/11
YTD -4.67% -4.82% 3/11
max 331.00% 334.55% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Krzysztof Zawiła (od 02.2013)
  Konrad Cich (od 02.2015)
  Marcin Gierasiński (od 02.2015)
 • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 8 137,1 mln PLN (03.2018)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,71 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,02% od 2,86% do 3,40% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,04 od 0,04 do 0,10 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę