Generali OFE
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 22.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -6.27% -6.04% 7/10
3m -1.48% -1.65% 5/10
6m -5.22% -5.62% 4/10
12m -5.18% -5.00% 7/10
36m 15.52% 13.59% 2/10
YTD -1.38% -1.57% 2/10
max 306.40% 305.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Krzysztof Zawiła (od 02.2013)
  Konrad Cich (od 02.2015)
  Marcin Gierasiński (od 02.2015)
 • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 7 994,3 mln PLN (07.2019)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,55 od -0,00 do 0,55 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,02% od 3,02% do 3,26% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,18 od 0,14 do 0,18 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę