DFE PZU
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+0,33 %
wycena na dzień 21.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.54% -3.01% 9/9
3m 0.41% 0.69% 7/9
6m -3.66% -0.89% 9/9
12m -1.74% -1.84% 4/9
36m 10.02% 3.29% 3/9
YTD 1.08% 2.06% 7/9
max 171.30% 97.26% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
 • zarządzający: Arkadiusz Julke (od 01.2012)
  Maciej Galiński (od 01.2013)
  Arkadiusz Lis (od 06.2014)
 • data uruchomienia: 18.01.2012 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 175,7 mln PLN (12.2018)
 • segment: dobrowolne emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 50% WIG30 + 50% TBSPI (Treasury Bond Spot Poland Index)
 • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu lokowane są przede wszystkim w akcje dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, samorządy i korporacje oraz instrumenty rynku pieniężnego. Proporcje dotyczące udziału pomiędzy kategoriami lokat uzależnione będą od możliwości wzrostu wartości poszczególnych instrumentów finansowych przy uwzględnieniu bieżącej i oczekiwanej sytuacji rynkowej zarówno na rynkach akcji, jak i dłużnych instrumentów finansowych. Limit udziału akcji w portfelu wynosi 80%, jednak deklarowany poziom będzie oscylował na poziomie 50%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,72 od -0,00 do 0,85 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,52% od 1,25% do 2,52% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,14 od -0,15 do 0,16 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę