OFE PZU "Złota Jesień"
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,15 PLN
+0,33 %
wycena na dzień 14.12.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.24% -0.37% 1/11
3m -0.71% -1.43% 1/11
6m 5.44% 3.25% 1/11
12m 19.33% 17.88% 1/11
36m 25.52% 21.22% 2/11
YTD 18.94% 16.88% 1/11
max 362.90% 349.46% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
 • zarządzający: Arkadiusz Julke (od 10.2000)
  Maciej Galiński (od 01.2013)
  Arkadiusz Lis (od 06.2014)
 • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 22 857,4 mln PLN (11.2017)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,54 od -0,00 do 1,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,04% od 2,58% do 3,12% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,16 od 0,11 do 0,18 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę