DFE Pocztylion Plus
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,18 %
wycena na dzień 19.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.21% 1.53% 4/9
3m 2.07% 3.55% 9/9
6m 2.07% 2.43% 4/9
12m -2.34% -3.46% 2/9
36m 0.00% 10.07% 8/9
YTD 2.55% 4.14% 9/9
max 8.50% 68.80% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: DFE Pocztylion zarządzany będzie jako Fundusz Aktywnej Alokacji z limitami na alokację aktywów pomiędzy instrumenty dłużne i instrumenty udziałowe wynoszącymi odpowiednio 60 i 40 proc. Udział akcji w portfelu będzie dostosowywany do koniunktury na rynku. W okresach hossy, w celu maksymalnego wykorzystania potencjału wzrostowego, udział akcji powinien być zbliżony do 40 proc. W czasie dekoniunktury, w celu ochrony kapitału, udział akcji będzie minimalizowany nawet do 0 proc.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,08 bardzo słaby
odchylenie standardowe 1,23% - -
Sharpe'a -0,09 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę