DFE Pocztylion Plus
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,09 %
wycena na dzień 20.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.12% -3.31% 6/9
3m -1.40% -1.05% 7/9
6m 1.73% 2.34% 7/9
12m -3.74% -4.36% 1/9
36m -4.00% 5.66% 8/9
YTD -0.19% 1.35% 9/9
max 5.60% 64.27% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: DFE Pocztylion zarządzany będzie jako Fundusz Aktywnej Alokacji z limitami na alokację aktywów pomiędzy instrumenty dłużne i instrumenty udziałowe wynoszącymi odpowiednio 60 i 40 proc. Udział akcji w portfelu będzie dostosowywany do koniunktury na rynku. W okresach hossy, w celu maksymalnego wykorzystania potencjału wzrostowego, udział akcji powinien być zbliżony do 40 proc. W czasie dekoniunktury, w celu ochrony kapitału, udział akcji będzie minimalizowany nawet do 0 proc.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,76 bardzo słaby
odchylenie standardowe 1,20% od 1,20% do 2,65% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,14 od -0,14 do 0,16 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę