Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,64 PLN
+1,87 %
wycena na dzień 02.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.56% 3.56% 5/10
3m 17.62% 17.33% 4/10
6m -11.97% -13.32% 2/10
12m -13.71% -15.33% 2/10
36m -15.24% -17.06% 2/10
YTD -11.05% -12.42% 2/10
max 249.20% 263.65% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Roman Danielak (od 09.2007)
  Samer Masri (od 08.2013)
  Krzysztof Goluba (od 08.2013)
  Rafał Markiewicz (od 02.2016)
 • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 11 559,7 mln PLN (06.2020)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,68 od -0,00 do 0,73 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,19% od 4,14% do 4,65% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,13 od -0,15 do -0,12 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę