Aegon OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,06 PLN
+0,15 %
wycena na dzień 19.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.87% 2.02% 6/10
3m 3.31% 3.41% 6/10
6m 3.02% 3.29% 7/10
12m 0.64% 0.15% 4/10
36m 19.51% 22.79% 10/10
YTD 5.08% 5.30% 7/10
max 309.20% 333.89% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Roman Danielak (od 09.2007)
  Samer Masri (od 08.2013)
  Krzysztof Goluba (od 08.2013)
  Rafał Markiewicz (od 02.2016)
 • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 14 043,1 mln PLN (02.2019)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,78 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,04% od 3,04% do 3,39% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,16 od 0,16 do 0,21 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę