Aegon OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,15 PLN
+0,38 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.77% 1.70% 4/10
3m 2.42% 2.52% 6/10
6m 3.56% 3.60% 7/10
12m -9.53% -9.98% 4/10
36m 24.89% 28.02% 10/10
YTD 3.08% 3.10% 4/10
max 301.40% 324.86% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Roman Danielak (od 09.2007)
  Samer Masri (od 08.2013)
  Krzysztof Goluba (od 08.2013)
  Rafał Markiewicz (od 02.2016)
 • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 13 620,0 mln PLN (12.2018)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,52 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,10% od 3,10% do 3,53% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,11 od 0,11 do 0,14 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę