Aegon OFE
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,09 PLN
-0,23 %
wycena na dzień 20.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -6.29% -6.19% 6/10
3m -5.07% -4.81% 6/10
6m 0.89% 1.31% 9/10
12m -4.74% -4.81% 5/10
36m 16.07% 18.87% 10/10
YTD -1.34% -1.04% 7/10
max 284.20% 307.80% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Roman Danielak (od 09.2007)
  Samer Masri (od 08.2013)
  Krzysztof Goluba (od 08.2013)
  Rafał Markiewicz (od 02.2016)
 • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 14 088,2 mln PLN (04.2019)
 • segment: emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,48 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 2,95% od 2,95% do 3,24% niska zmienność
Sharpe'a 0,14 od 0,14 do 0,18 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę