Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Nationale-Nederlanden DFE
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 01.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.37% 2.69% 3/9
3m 16.67% 16.11% 2/9
6m 1.88% -0.86% 2/9
12m 5.13% -0.99% 2/9
36m 1.62% -4.10% 2/9
YTD 1.88% -0.86% 2/9
max 137.90% 72.21% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Kamil Sobolewski (od 07.2012)
  Marek Marciniak (od 07.2012)
  Bartosz Swacha (od 07.2013)
  Andrzej Bernatowicz (od 03.2015)
 • data uruchomienia: 02.07.2012 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 169,2 mln PLN (12.2019)
 • segment: dobrowolne emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu będą inwestowane elastycznie, udział poszczególnych klas aktywów może wahać się od 0 do 100% zależnie od oceny perspektyw rynku akcji, rentowności instrumentów dłużnych oraz innych rynków finansowych. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym rozumianym jako zmienność wartości jednostki uczestnictwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,57 od -0,00 do 0,57 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,95% od 2,22% do 4,64% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,17 do 0,02 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę