Nationale-Nederlanden DFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 07.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.38% 2.51% 2/9
3m 2.68% 1.31% 1/9
6m 3.47% 0.91% 1/9
12m 5.37% 3.21% 2/9
36m 7.04% 4.81% 5/9
YTD 7.14% 3.85% 1/9
max 129.70% 72.27% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • zarządzający: Kamil Sobolewski (od 07.2012)
  Marek Marciniak (od 07.2012)
  Bartosz Swacha (od 07.2013)
  Andrzej Bernatowicz (od 03.2015)
 • data uruchomienia: 02.07.2012 r.
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 100,6 mln PLN (12.2018)
 • segment: dobrowolne emerytalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark:
 • polityka inwestycyjna: Aktywa Funduszu będą inwestowane elastycznie, udział poszczególnych klas aktywów może wahać się od 0 do 100% zależnie od oceny perspektyw rynku akcji, rentowności instrumentów dłużnych oraz innych rynków finansowych. Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym rozumianym jako zmienność wartości jednostki uczestnictwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,21 od -0,00 do 1,03 słaby
odchylenie standardowe 2,08% od 1,21% do 2,54% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,02 od -0,25 do 0,11 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę