Allianz Polska DFE (kategoria B)
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,29 %
wycena na dzień 22.02.2017

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.07%
3m 6.50%
6m 7.58%
12m 10.61%
YTD 3.85%
max 11.24%

Podstawowe informacje o funduszu

  • segment: dobrowolne emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Fundusz realizuje strategię selektywnej alokacji zarówno pomiędzy różnymi klasami aktywów i lokat, jak i różnymi rynkami (krajowym i zagranicznymi rynkami kapitałowymi). Maksymalne zaangażowanie w instrumenty finansowe o wysokim profilu ryzyka wynosi 65% wartości aktywów netto. W przypadku rynków zagranicznych fundusz koncertuje się głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów tzw. rynków wschodzących.

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę