Milion w portfelu: Inwestycyjna podróż dookoła świata
09.09.2016 | Analizy Online
Wirtualna inwestycja zespołu PKO TFI, złożona z kilkunastu różnego rodzaju funduszy wypracowała +1% zysk licząc od 7 czerwca. Portfel był w 60% złożony z funduszy o niższym poziomie ryzyka. Pozostała część została ulokowana rozwiązaniach absolutnej stopy zwrotu oraz akcyjnych z ekspozycją na rynki całego świata.

Wśród nich najwyższe stopy zwrotu odnotowały PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) +9,9% oraz PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) +12,8%. Portfel pierwszego z nich jest złożony głównie z innowacyjnych spółek, których głównym przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologii. Z kolei PKO Surowców Globalny zyskał na akcjach firm wydobywczych i tych związanych z przemysłem surowcowym.
 

W propozycji zespołu PKO TFI na kolejną odsłonę „Miliona w portfelu” pojawił się nowy fundusz absolutnej stopy zwrotu PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ, którego zarządzający wykorzystują strategię long – short. W części akcyjnej zadebiutował natomiast fundusz z ekspozycją na europejskie giełdy.

/kmk

TAGI:

Anna DepkoMilion w portfelurynek akcji

pozostałe rozmowy z uczestnikami

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę