Milion w portfelu: Kupuj, gdy inni sprzedają
16.08.2016 | Analizy Online
Sięgniecie po instrumenty z rynków, które jeszcze kilka miesięcy temu były uznawane za mało atrakcyjne umożliwiło Wojciechowi Łaciakowi wypracowanie wysokiej bo +7,5% stopy zwrotu z wirtualnej inwestycji (licząc od końca maja).

Do najlepszych pozycji w „Milionie w portfelu” należał ETF, który odwzorowuje 3-krotność zmian indeksów giełdowych z Ameryki Łacińskiej. Silne umocnienie na brazylijskim rynku akcji, w połączeniu z wysoką dźwignią umożliwiły aż +56,4% zysk. Bardzo wysoką bo +28,7% stopę zwrotu odnotował też ETF, który z 3-krotną siłą odwzorowuje zachowanie chińskich indeksów. Do dobrych decyzji należał również wybór funduszu indeksowego z ekspozycją na rynek srebra (+40,0% wzrost).

Jak zaznacza prezes Elander Investment Project nastroje na rynkach często są przesadzone, warto więc szukać okazji inwestycyjnych myśląc raczej na przekór powszechnym obawom. Dlatego też w propozycji na kolejne miesiące w „Milionie w portfelu”, wybrał m.in. fundusz ETF zyskujący na spadku kursu japońskiego jena. Wojciech Łaciak oczekuje, że osłabienie waluty zachęci do kupna japońskich akcji, dlatego też dołączył do portfela fundusz, zyskujący na umocnieniu tego rynku. 


Komentarz uczestnika
Niewątpliwym wygranym tej odsłony inwestycyjnej są surowce, a szczegółowo:  metale szlachetne – srebro (42%), złoto (18,3%), metale ziem rzadkich (8,6%) oraz kawa (25,4%). Do udanych inwestycji należy zaliczyć akcje, w tym region Ameryki Południowej i Chin – odpowiednio 56,4% oraz 28,7%, przy czym te ostatnie tak znaczący zwrot zawdzięczają wbudowanej w konstrukcję produktu dźwigni finansowej. Na drugim biegunie znalazła się japońska waluta (-16,6%). Siła jena jest dla mnie zagadką. Nie wynika ona bowiem z doskonałej sytuacji japońskiej gospodarki, ale raczej z relatywnej powściągliwości w psuciu waluty przez bank centralny na tle innych płynnych walut świata. ECB , FED są tutaj mistrzami jak dotąd niedoścignionymi, aczkolwiek Bank Anglii z pomocą własnych obywateli (BREXIT) ma szansę w tych zmaganiach niedługo zająć zaszczytne miano lidera. Słaby wynik ETFa odzwierciedlającego indeks VIX przyniósł również straty, ale stanowił element zabezpieczający portfela i jako taki spełnił swoją rolę. Co nowego?
 
Apetyt na ryzyko wydaje się być niepohamowany. Apokaliptyczne wizje docierające z różnych stron sceny analityczno-komentatorskiej trudno uznać za dobry omen odwrócenia tego trendu. Wręcz przeciwnie. Nowe szczyty na SP500, dobre notowania DAXa, czy FTSE100, reaktywacja ropy naftowej, lepsze notowania rynków EM, wskazują na , to że taki scenariusz może jeszcze potrwać. Zwłaszcza, że przed nami wybory prezydenckie w USA i trudno założyć, iż FED w chwili obecnej przypuści jakiś zdecydowany szturm w swej polityce monetarnej. Zatem rynek obligacji skarbowych winien ciągle być podtrzymywany, rynki akcji również, a konkurencyjność walut zwalczana wzajemnie.
 
Alokacja portfela przynosi nowości w postaci:
  • krótkiej pozycji na funcie brytyjskim – ratunek dla gospodarki brytyjskiej  tkwi w fakcie posiadania własnej waluty i możliwości jej osłabienia
  • długiej pozycji na indyjskiej rupii – spośród walut krajów skupionych w BRICS wydaje się być najstabilniejszą,  wspierana pozytywnymi trendami bilansie płatniczym a także różnicą w stopach procentowych.
  • długiej pozycji na akcjach w Japonii – to pochodna dalszego, twardego stanowiska co do przyszłości japońskiej waluty. Jej osłabienia powinno w końcu przełożyć się na zwyżkę notowań akcji w Tokio.
  • w zakresie tzw.: soft commodities kawę wzbogacamy pozycją na kukurydzę ze względu na wyprzedanie rynku,
  • wracam na rynek ropy naftowej,
  • na polskim rynku na uwagę zasługuje ciekawy projekt EQUEST TFI pod nazwą HARMONIA FIZ AN, który realizował będzie projekt deweloperski w Krakowie. 
Stopa zwrotu na funduszu przewiduje ok. 9%, przy czym 6% mamy gwarantowane przez inwestorów inicjujących projekt. Kraków wydaje się być odporny na założenia programu mieszkanie +, jako, że cierpi na brak gruntów nadających się pod ten program. Poza tym głód mieszkań ze względu na pozytywne czynniki migracyjne w stolicy południa Polski będzie podtrzymywać pozytywny trend na rynku mieszkaniowym w tym regionie. To będzie interesujący element dywersyfikujący i stabilizujący portfel.
 
/kmk

TAGI:

Milion w portfeluWojciech Łaciak

pozostałe rozmowy z uczestnikami

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę