Milion w portfelu: Duża zmienność, wysokie ryzyko i imponujący wynik
31.08.2015 | Analizy Online
Wirtualna inwestycja Marcina Billewicza, prezesa Copernicus Capital TFI, uległa niemal podwojeniu w 25 edycji programu „Milion w portfelu”. Imponująca stopa zwrotu +83,3% to efekt dwóch ryzykownych, ale trafnych zakładów z rynkiem.

Jednym z nich była gra na spadek ropy naftowej za pośrednictwem kontraktów terminowych. Przecena czarnego złota o ponad -35,0% w okresie od końca czerwca do 24 sierpnia przyniosła wysoki zysk z tej pozycji. Marcin Billewicz zarobił też bardzo dużo na wzroście rynkowej niepewności. Pozycja długa na instrumencie pochodnym opartym o tzw. „indeks strachu” VIX przyniosła blisko +200,0% stopę zwrotu. Warto jednak zaznaczyć, że w obu przypadkach zmiana kursu w drugą stronę wywołałaby wysokie straty.

W propozycji na kolejną odsłonę Marcin Billewicz postanowił zmienić nieco strategię. Ekspert oczekuje uspokojenia nastrojów na rynkach. Stąd zmiana pozycji z długiej na krótką, czyli gra na spadek kontraktu na indeks VIX. Marcin Billewicz wycofał również z portfela kontrakt na ropę naftową. Ponad 85% nowej inwestycji wypełniają jednostki funduszu gotówkowego i pieniężnego Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus FIO).Komentarz uczestnika
Portfel osiągnął stopę zwrotu w ostatnim okresie na poziomie 83,3 proc. przy spadku WIG-20 o 11,9 proc. Od początku działalności, portfel wzrósł o 185 proc., przy spadku WIG-20 29,7 proc.
 
Doskonały efekt przyniosły inwestycje w instrumenty pochodne. Cena ropy zachowała się zgodnie z oczekiwaniami i spadła o ponad 36 proc., natomiast wartość indeksu strachu wzrosła prawie trzykrotnie. Oba instrumenty zakładają pewną dźwignię, co – przy zaangażowaniu tylko 10 proc. wartości portfela (po 5 proc. na każdy instrument) umożliwiło uzyskać praktycznie całość wzrostu wartości portfela.
 
Oprócz inwestycji związanych z ropą i indeksem strachu, nie inwestowałem w żaden instrument zawierający ryzyko związane z cenami akcji, towarów, walut, itd.
 
W kolejnym okresie przewiduję uspokojenie się sytuacji rynkowej, w związku z czym ponownie inwestuję w indeks VIX.
 
Możliwe, że ropa będzie taniała dalej, ale przy obecnych poziomach rynek jest bliski równowagi, więc zajmowanie jakiejkolwiek pozycji jest zbyt ryzykowne.
 
Poza krótką pozycją na indeks VIX, nie wybieram żadnych innych instrumentów zawierających wymienione wyżej ryzyka.
 
/kmk

TAGI:

cena ropyCopernicus Capital TFIMarcin BillewiczMilion w portfelu

pozostałe rozmowy z uczestnikami

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę