WYBIERZ PORTFEL UCZESTNIKA MILIONA W PORTFELU

wg nazwiska:
PKO TFI Zespół
------
Antonik Jarosław
Billewicz Marcin
Bogdziewicz Błażej
Bogusławski Rafał
Buczek Sebastian
Cymcyk Paweł
Dakowicz Adam
Dekarz Jacek
Drozdowski Adam
Homiński Paweł
Jawień Aleksander
Kaczorowski Andrzej
Kiepas Marcin
Kmiecik Hubert
Kołaczyński Krzysztof
Korab Tomasz
Kozłowski Sobiesław
Lis Rafał
Lorek Rafał
Łaciak Wojciech
Matczak Karol
Michalski Maciej
Mickiewicz Łukasz
Mierzwa Marcin
Mikuć Marek
Nejman Robert
Paszkiewicz Roland
Pawlak Mariusz
Piotrowski Radosław
PKO TFI Zespół
Rzeźniczek Jacek
Sawala Piotr
Staniszewski Mariusz
Szulec Piotr
Tarczyński Tomasz
Wiński Marcin
Zaremba Adam
Zatryb Grzegorz
Żuralski Jan
wg firmy:
AIM Hedge
AIM Hedge
AgioFunds TFI S.A.
Alior Bank S.A.
Amundi Polska TFI S.A.
CDM Pekao S.A.
Caspar Asset Management S.A.
Copernicus Capital TFI S.A.
Credit Value Investments
Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.
Dom Maklerski W Investments S.A.
Elander Investment Project Sp. z o.o.
Eques Investment TFI S.A.
FAB Consulting S.A.
IFM Global Asset Management Sp. z o.o.
InValue FIZ
Instytut DNA Rynków
KBC TFI S.A.
Lorek, Pawlak i Wspólnicy Sp. z o.o.
MM Prime TFI S.A.
Millennium TFI
NN Investment Parnters TFI
Niezależny Dom Maklerski i Private Wealth Consulting
Niezależny analityk
Noble Funds TFI S.A.
Open Finance TFI S.A
Opoka TFI
PKO TFI
Pioneer Pekao TFI
Quercus TFI S.A.
RDM Wealth Management S.A.
Saturn TFI S.A.
Secus Asset Management S.A.
Skarbiec TFI S.A.
TFI Allianz Polska S.A.
Union Investment TFI
easyMarkets
mWealth Management S.A.
------

Zespół PKO TFI

PKO TFI
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powołane zostało do życia w połowie 1997 r. przez PKO Bank Polski i szwajcarską grupę finansową Credit Suisse. We wrześniu 2009 roku PKO Bank Polski wykupił 25% akcji PKO TFI od Credit Suisse AM Holding Europe (Luxembourg) S.A, w wyniku czego stał się jedynym właścicielem spółki. Obowiązki związane z zarzadzaniem aktywami zostały przejęte przez stworzony od podstaw własny zespół zarządzania aktywami w PKO TFI. Dziś Towarzystwo zarządza środkami powierzonymi przez blisko pół miliona Klientów i oferuje ponad 40 różnorodnych typów funduszy i programów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwań inwestorów i trendów rynkowych, dostępnych w szerokiej sieci dystrybucji w całej Polsce. PKO TFI zajmuje czołowe miejsce pod względem wartości zarządzanych aktywów na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.

 

data przystąpienia do programu: 15.02.2016

data ostatniej zmiany alokacji portfela: 02.09.2016

Zmiana wartości portfela

Aktualny skład portfela

  struktura do
02.09.2016
struktura od
02.09.2016
akcje 10,36% 10,00%
Lupa-01-28x28 PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 2,72% 2,50%
Lupa-01-28x28 PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 0,52% 2,00%
Lupa-01-28x28 PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) - 2,00%
Lupa-01-28x28 PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 1,49% 1,50%
Lupa-01-28x28 PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 0,97% 1,00%
Lupa-01-28x28 PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 2,04% 0,50%
Lupa-01-28x28 PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 1,12% 0,50%
Lupa-01-28x28 PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 1,50% -
depozyty / fundusze pieniężne 34,90% 50,00%
Lupa-01-28x28 PKO Płynnościowy SFIO 34,90% 50,00%
fundusze mieszane - 10,00%
Lupa-01-28x28 PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ - 10,00%
obligacje skarbowe 44,86% 20,00%
Lupa-01-28x28 PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 34,93% 10,00%
Lupa-01-28x28 PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 9,93% 10,00%
pozostałe 9,88% 10,00%
Lupa-01-28x28 PKO Globalnej Strategii FIZ 9,88% 10,00%
suma 100,00% 100,00%

Historia portfela

ostatnia zmiana portfela struktura
portfela
bieżąca
wartość
portfela
(*) 02.09.2016 akcje Udział: 10,00% Wartość: 101 321,61 PLNfundusze mieszane Udział: 10,00% Wartość: 101 321,61 PLNobligacje skarbowe Udział: 20,00% Wartość: 202 643,23 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 50,00% Wartość: 506 608,07 PLNpozostałe Udział: 10,00% Wartość: 101 321,61 PLN 1 013 216,14 PLN Strzalka_bez_zmian-01
02.09.2016 akcje Udział: 10,36% Wartość: 104 935,90 PLNobligacje skarbowe Udział: 44,86% Wartość: 454 548,13 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 34,90% Wartość: 353 580,11 PLNpozostałe Udział: 9,88% Wartość: 100 152,00 PLN 1 013 216,14 PLN Strzalka_wzrost-01
07.06.2016 akcje Udział: 10,28% Wartość: 103 132,52 PLNobligacje skarbowe Udział: 49,85% Wartość: 500 081,72 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 39,87% Wartość: 399 983,28 PLN 1 003 197,52 PLN Strzalka_wzrost-01
11.04.2016 depozyty / fundusze pieniężne Udział: 100,00% Wartość: 1 000 000,00 PLN 1 000 000,00 PLN Strzalka_bez_zmian-01
Legenda_portfel_uczestnika_mwp_v2

(*) propozycja struktury portfela na najbliższy okres

Rozmowy z uczestnikiem

zobacz pozostałe komentarze »

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę