WYBIERZ PORTFEL UCZESTNIKA MILIONA W PORTFELU

wg nazwiska:
Piotrowski Radosław
------
Antonik Jarosław
Billewicz Marcin
Bogdziewicz Błażej
Bogusławski Rafał
Buczek Sebastian
Cymcyk Paweł
Dakowicz Adam
Dekarz Jacek
Drozdowski Adam
Homiński Paweł
Jawień Aleksander
Kaczorowski Andrzej
Kiepas Marcin
Kmiecik Hubert
Kołaczyński Krzysztof
Korab Tomasz
Kozłowski Sobiesław
Lis Rafał
Lorek Rafał
Łaciak Wojciech
Matczak Karol
Michalski Maciej
Mickiewicz Łukasz
Mierzwa Marcin
Mikuć Marek
Nejman Robert
Paszkiewicz Roland
Pawlak Mariusz
Piotrowski Radosław
PKO TFI Zespół
Rzeźniczek Jacek
Sawala Piotr
Staniszewski Mariusz
Szulec Piotr
Tarczyński Tomasz
Wiński Marcin
Zaremba Adam
Zatryb Grzegorz
Żuralski Jan
wg firmy:
AIM Hedge
AIM Hedge
AgioFunds TFI S.A.
Alior Bank S.A.
Amundi Polska TFI S.A.
CDM Pekao S.A.
Caspar Asset Management S.A.
Copernicus Capital TFI S.A.
Credit Value Investments
Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.
Dom Maklerski W Investments S.A.
Elander Investment Project Sp. z o.o.
Eques Investment TFI S.A.
FAB Consulting S.A.
IFM Global Asset Management Sp. z o.o.
InValue FIZ
Instytut DNA Rynków
KBC TFI S.A.
Lorek, Pawlak i Wspólnicy Sp. z o.o.
MM Prime TFI S.A.
Millennium TFI
NN Investment Parnters TFI
Niezależny Dom Maklerski i Private Wealth Consulting
Niezależny analityk
Noble Funds TFI S.A.
Open Finance TFI S.A
Opoka TFI
PKO TFI
Pioneer Pekao TFI
Quercus TFI S.A.
RDM Wealth Management S.A.
Saturn TFI S.A.
Secus Asset Management S.A.
Skarbiec TFI S.A.
TFI Allianz Polska S.A.
Union Investment TFI
easyMarkets
mWealth Management S.A.
------

Radosław Piotrowski

Union Investment TFI
Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr 454) i maklerem papierów wartościowych (nr 2669). Jest również posiadaczem prestiżowego tytułu Chartered Financial Analyst (CFA), przyznawanego przez amerykański CFA Institute. Posiada bogate, poparte sukcesami doświadczenie w budowie portfeli inwestycyjnych zamożnych klientów prywatnych, zarówno w kraju (Citigroup, Alior Bank), jak i za granicą (Wellesley Investments & Pensions Ltd). Z Union Investment TFI związany od kwietnia 2015 r. Do jego kluczowych zadań należy rozwijanie działu asset allocation i funduszy o charakterystyce global asset allocation. Ponadto zajmuje się zarządzaniem funduszami opartymi o różne klasy aktywów (tzw. multi-asset investing) na rynkach globalnych, przy aktywnym wsparciu pozostałych działów departamentu zarządzania (akcje, instrumenty dłużne, inwestycje ilościowe) oraz z wykorzystaniem globalnego know-how spółki matki Union Asset Management Holding AG. Dział asset allocation, którym kieruje, zarządza także portfelami klientów i doradza im w oparciu o profile ryzyka (tzw. individual risk profiling) oraz proces asset allocation.

 

data przystąpienia do programu: 15.02.2016

data ostatniej zmiany alokacji portfela: 24.06.2016

Zmiana wartości portfela

Aktualny skład portfela

  struktura do
24.06.2016
struktura od
24.06.2016
akcje 44,86% 15,00%
Lupa-01-28x28 UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 10,14% 7,50%
Lupa-01-28x28 UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 9,78% 7,50%
Pixel Amundi ETF MSCI Europe Buyback UCITS ETF (BBEU:FP) 6,41% -
Pixel iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (EEM:US) 5,09% -
Lupa-01-28x28 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 4,99% -
Pixel Lyxor ETF Eurostoxx 50 Daily Double Short ETF (BXX:FP) 3,54% -
Pixel ProShares Short S&P500 (SH:US) 2,91% -
Pixel ProShares Short MSCI EAFE ETF (EFZ:US) 2,01% -
depozyty / fundusze pieniężne 34,81% 30,00%
Lupa-01-28x28 UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 17,44% 15,00%
Lupa-01-28x28 UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 17,37% 15,00%
fundusze mieszane 15,05% 45,00%
Lupa-01-28x28 UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 15,05% 20,00%
Lupa-01-28x28 UniAbsolute Return Akcyjny FIZ - 8,33%
Lupa-01-28x28 UniAbsolute Return Dłużny FIZ - 8,33%
Lupa-01-28x28 UniAbsolute Return Globalny FIZ - 8,33%
obligacje skarbowe - 5,00%
Lupa-01-28x28 UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) - 5,00%
surowce 5,28% 5,00%
Pixel SPDR Gold Shares (GLD:US) 5,28% 5,00%
suma 100,00% 100,00%

Historia portfela

ostatnia zmiana portfela struktura
portfela
bieżąca
wartość
portfela
(*) 24.06.2016 akcje Udział: 15,00% Wartość: 151 977,53 PLNfundusze mieszane Udział: 45,00% Wartość: 455 932,60 PLNobligacje skarbowe Udział: 5,00% Wartość: 50 659,18 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 30,00% Wartość: 303 955,07 PLNsurowce Udział: 5,00% Wartość: 50 659,18 PLN 1 013 183,55 PLN Strzalka_bez_zmian-01
24.06.2016 akcje Udział: 44,86% Wartość: 454 528,81 PLNfundusze mieszane Udział: 15,05% Wartość: 152 487,45 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 34,81% Wartość: 352 677,58 PLNsurowce Udział: 5,28% Wartość: 53 489,71 PLN 1 013 183,55 PLN Strzalka_wzrost-01
09.03.2016 depozyty / fundusze pieniężne Udział: 100,00% Wartość: 1 000 000,00 PLN 1 000 000,00 PLN Strzalka_bez_zmian-01
Legenda_portfel_uczestnika_mwp_v2

(*) propozycja struktury portfela na najbliższy okres

Rozmowy z uczestnikiem

zobacz pozostałe komentarze »

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę