WYBIERZ PORTFEL UCZESTNIKA MILIONA W PORTFELU

wg nazwiska:
Szulec Piotr
------
Antonik Jarosław
Billewicz Marcin
Bogdziewicz Błażej
Bogusławski Rafał
Buczek Sebastian
Cymcyk Paweł
Dakowicz Adam
Dekarz Jacek
Drozdowski Adam
Homiński Paweł
Jawień Aleksander
Kaczorowski Andrzej
Kiepas Marcin
Kmiecik Hubert
Kołaczyński Krzysztof
Korab Tomasz
Kozłowski Sobiesław
Lis Rafał
Lorek Rafał
Łaciak Wojciech
Matczak Karol
Michalski Maciej
Mickiewicz Łukasz
Mierzwa Marcin
Mikuć Marek
Nejman Robert
Paszkiewicz Roland
Pawlak Mariusz
Piotrowski Radosław
PKO TFI Zespół
Rzeźniczek Jacek
Sawala Piotr
Staniszewski Mariusz
Szulec Piotr
Tarczyński Tomasz
Wiński Marcin
Zaremba Adam
Zatryb Grzegorz
Żuralski Jan
wg firmy:
AIM Hedge
AIM Hedge
AgioFunds TFI S.A.
Alior Bank S.A.
Amundi Polska TFI S.A.
CDM Pekao S.A.
Caspar Asset Management S.A.
Copernicus Capital TFI S.A.
Credit Value Investments
Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.
Dom Maklerski W Investments S.A.
Elander Investment Project Sp. z o.o.
Eques Investment TFI S.A.
FAB Consulting S.A.
IFM Global Asset Management Sp. z o.o.
InValue FIZ
Instytut DNA Rynków
KBC TFI S.A.
Lorek, Pawlak i Wspólnicy Sp. z o.o.
MM Prime TFI S.A.
Millennium TFI
NN Investment Parnters TFI
Niezależny Dom Maklerski i Private Wealth Consulting
Niezależny analityk
Noble Funds TFI S.A.
Open Finance TFI S.A
Opoka TFI
PKO TFI
Pioneer Pekao TFI
Quercus TFI S.A.
RDM Wealth Management S.A.
Saturn TFI S.A.
Secus Asset Management S.A.
Skarbiec TFI S.A.
TFI Allianz Polska S.A.
Union Investment TFI
easyMarkets
mWealth Management S.A.
------

Piotr Szulec

Pioneer Pekao TFI
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego oraz podyplomowych studiów z zakresu inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie student Wydziału Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1997 – 2000 pracownik Departamentu Domów Maklerskich Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; w latach 2000 – 2002 pracownik Departamentu Klientów Indywidualnych w Fortis Bank Polska SA; w latach 2002 – 2004 pracownik Departamentu Nadzoru Rynku Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; w latach 2004 – 2007 związany z Xelion Doradcy Finansowi Sp. z o.o. jako ekspert ds. produktów inwestycyjnych; w latach 2007 – 2008 współzałożyciel butiku inwestycyjnego Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o.; w latach 2008 – 2009 pracownik Skarbiec Asset Management Holding SA na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Holdingu; w latach 2009 – 2011 związany z AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jako Dyrektor Sprzedaży i Komunikacji Inwestycyjnej; od 2012 związany z firmą Pioneer Pekao Investment Management SA jako Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej. Prywatnie ojciec wielodzietnej rodziny i ikonograf.

 

data przystąpienia do programu: 15.02.2016

data ostatniej zmiany alokacji portfela: 08.08.2016

Zmiana wartości portfela

Aktualny skład portfela

  struktura do
08.08.2016
struktura od
08.08.2016
akcje 40,88% 70,00%
Lupa-01-28x28 Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 20,35% 30,00%
Lupa-01-28x28 Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 20,53% 20,00%
Pixel Lyxor ETF Hong Kong HSI (EUR) - 10,00%
Pixel Lyxor ETF MSCI India (EUR) - 10,00%
depozyty / fundusze pieniężne 48,96% -
Pixel Depozyt (WIBOR 6M+50 pb) 48,96% -
obligacje nieskarbowe 10,16% -
Lupa-01-28x28 Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,16% -
surowce - 30,00%
Pixel ETFS 2x Daily Long Silver - 20,00%
Pixel ETFS WTI Crude Oil - 10,00%
suma 100,00% 100,00%

Historia portfela

ostatnia zmiana portfela struktura
portfela
bieżąca
wartość
portfela
(*) 08.08.2016 akcje Udział: 70,00% Wartość: 725 996,07 PLNsurowce Udział: 30,00% Wartość: 311 141,17 PLN 1 037 137,24 PLN Strzalka_bez_zmian-01
08.08.2016 akcje Udział: 40,88% Wartość: 424 023,32 PLNobligacje nieskarbowe Udział: 10,16% Wartość: 105 375,37 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 48,96% Wartość: 507 738,56 PLN 1 037 137,24 PLN Strzalka_wzrost-01
24.05.2016 akcje Udział: 30,07% Wartość: 303 918,95 PLNobligacje nieskarbowe Udział: 9,93% Wartość: 100 379,51 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 49,59% Wartość: 501 258,08 PLNsurowce Udział: 10,41% Wartość: 105 206,27 PLN 1 010 762,80 PLN Strzalka_wzrost-01
13.04.2016 depozyty / fundusze pieniężne Udział: 100,00% Wartość: 1 000 000,00 PLN 1 000 000,00 PLN Strzalka_bez_zmian-01
Legenda_portfel_uczestnika_mwp_v2

(*) propozycja struktury portfela na najbliższy okres

Rozmowy z uczestnikiem

zobacz pozostałe komentarze »

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę