WYBIERZ PORTFEL UCZESTNIKA MILIONA W PORTFELU

wg nazwiska:
Mikuć Marek
------
Antonik Jarosław
Billewicz Marcin
Bogdziewicz Błażej
Bogusławski Rafał
Buczek Sebastian
Cymcyk Paweł
Dakowicz Adam
Dekarz Jacek
Drozdowski Adam
Homiński Paweł
Jawień Aleksander
Kaczorowski Andrzej
Kiepas Marcin
Kmiecik Hubert
Kołaczyński Krzysztof
Korab Tomasz
Kozłowski Sobiesław
Lis Rafał
Lorek Rafał
Łaciak Wojciech
Matczak Karol
Michalski Maciej
Mickiewicz Łukasz
Mierzwa Marcin
Mikuć Marek
Nejman Robert
Paszkiewicz Roland
Pawlak Mariusz
Piotrowski Radosław
PKO TFI Zespół
Rzeźniczek Jacek
Sawala Piotr
Staniszewski Mariusz
Szulec Piotr
Tarczyński Tomasz
Wiński Marcin
Zaremba Adam
Zatryb Grzegorz
Żuralski Jan
wg firmy:
AIM Hedge
AIM Hedge
AgioFunds TFI S.A.
Alior Bank S.A.
Amundi Polska TFI S.A.
CDM Pekao S.A.
Caspar Asset Management S.A.
Copernicus Capital TFI S.A.
Credit Value Investments
Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.
Dom Maklerski W Investments S.A.
Elander Investment Project Sp. z o.o.
Eques Investment TFI S.A.
FAB Consulting S.A.
IFM Global Asset Management Sp. z o.o.
InValue FIZ
Instytut DNA Rynków
KBC TFI S.A.
Lorek, Pawlak i Wspólnicy Sp. z o.o.
MM Prime TFI S.A.
Millennium TFI
NN Investment Parnters TFI
Niezależny Dom Maklerski i Private Wealth Consulting
Niezależny analityk
Noble Funds TFI S.A.
Open Finance TFI S.A
Opoka TFI
PKO TFI
Pioneer Pekao TFI
Quercus TFI S.A.
RDM Wealth Management S.A.
Saturn TFI S.A.
Secus Asset Management S.A.
Skarbiec TFI S.A.
TFI Allianz Polska S.A.
Union Investment TFI
easyMarkets
mWealth Management S.A.
------

Marek Mikuć

Open Finance TFI S.A
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr lic. 92) oraz maklera papierów wartościowych (nr lic. 969). W latach 1994 - 1997 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym (POK, następnie na stanowisku inspektora ekonomicznego i maklera papierów wartościowych), w latach 1997 - 1998 pracował w BM BGŻ SA, gdzie od października 1997 roku był Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Portfelem, od września 1998 do czerwca 1999 roku pracował w TFI PBK ATUT na stanowisku zarządzającego funduszami. Od lipca 1999 do listopada 2003 roku - zarządzający funduszem a następnie Członek Zarządu w PTE Allianz. Od września 2003 roku Członek Zarządu oraz dyrektor inwestycyjny w TFI Allianz Polska S.A. 21 czerwca 2007 r. powołąny na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa, którą to funkcję pełnił do 30 kwietnia 2012 roku. Obecnie prezes zarządu Open Finance TFI S.A.

 

data przystąpienia do programu: 31.03.2011

data ostatniej zmiany alokacji portfela: 26.08.2016

Zmiana wartości portfela

Aktualny skład portfela

  struktura do
26.08.2016
struktura od
26.08.2016
akcje 12,74% 15,00%
Pixel ProShares Short Russell2000 12,74% 15,00%
obligacje nieskarbowe 59,62% 47,36%
Pixel Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 35,15% 34,83%
Lupa-01-28x28 Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 24,47% 12,53%
surowce 27,64% 37,64%
Pixel iShares Silver Trust (SLV:US) 11,02% 11,02%
Pixel SPDR Gold Shares (GLD:US) 10,25% 10,25%
Pixel DB Crude Oil Short ETN (SZO:US) - 10,00%
Pixel Market Vectors Gold Miners ETF (GDX:US) 6,36% 6,36%
suma 100,00% 100,00%

Historia portfela

ostatnia zmiana portfela struktura
portfela
bieżąca
wartość
portfela
(*) 26.08.2016 akcje Udział: 15,00% Wartość: 152 279,03 PLNobligacje nieskarbowe Udział: 47,36% Wartość: 480 804,06 PLNsurowce Udział: 37,64% Wartość: 382 110,42 PLN 1 015 193,51 PLN Strzalka_bez_zmian-01
26.08.2016 akcje Udział: 12,74% Wartość: 129 350,54 PLNobligacje nieskarbowe Udział: 59,62% Wartość: 605 251,90 PLNsurowce Udział: 27,64% Wartość: 280 591,07 PLN 1 015 193,51 PLN Strzalka_wzrost-01
19.05.2016 akcje Udział: 9,70% Wartość: 98 041,53 PLNobligacje nieskarbowe Udział: 69,54% Wartość: 703 178,06 PLNsurowce Udział: 20,76% Wartość: 209 917,48 PLN 1 011 137,06 PLN Strzalka_wzrost-01
07.03.2016 depozyty / fundusze pieniężne Udział: 100,00% Wartość: 1 000 000,00 PLN 1 000 000,00 PLN Strzalka_bez_zmian-01
Legenda_portfel_uczestnika_mwp_v2

(*) propozycja struktury portfela na najbliższy okres

Poprzednie edycje

Sprawdź dotychczasowe wyniki: Poprzednie edycje

Rozmowy z uczestnikiem

zobacz pozostałe komentarze »

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę