WYBIERZ PORTFEL UCZESTNIKA MILIONA W PORTFELU

wg nazwiska:
Antonik Jarosław
------
Antonik Jarosław
Billewicz Marcin
Bogdziewicz Błażej
Bogusławski Rafał
Buczek Sebastian
Cymcyk Paweł
Dakowicz Adam
Dekarz Jacek
Drozdowski Adam
Homiński Paweł
Jawień Aleksander
Kaczorowski Andrzej
Kiepas Marcin
Kmiecik Hubert
Kołaczyński Krzysztof
Korab Tomasz
Kozłowski Sobiesław
Lis Rafał
Lorek Rafał
Łaciak Wojciech
Matczak Karol
Michalski Maciej
Mickiewicz Łukasz
Mierzwa Marcin
Mikuć Marek
Nejman Robert
Paszkiewicz Roland
Pawlak Mariusz
Piotrowski Radosław
PKO TFI Zespół
Rzeźniczek Jacek
Sawala Piotr
Staniszewski Mariusz
Szulec Piotr
Tarczyński Tomasz
Wiński Marcin
Zaremba Adam
Zatryb Grzegorz
Żuralski Jan
wg firmy:
AIM Hedge
AIM Hedge
AgioFunds TFI S.A.
Alior Bank S.A.
Amundi Polska TFI S.A.
CDM Pekao S.A.
Caspar Asset Management S.A.
Copernicus Capital TFI S.A.
Credit Value Investments
Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.
Dom Maklerski W Investments S.A.
Elander Investment Project Sp. z o.o.
Eques Investment TFI S.A.
FAB Consulting S.A.
IFM Global Asset Management Sp. z o.o.
InValue FIZ
Instytut DNA Rynków
KBC TFI S.A.
Lorek, Pawlak i Wspólnicy Sp. z o.o.
MM Prime TFI S.A.
Millennium TFI
NN Investment Parnters TFI
Niezależny Dom Maklerski i Private Wealth Consulting
Niezależny analityk
Noble Funds TFI S.A.
Open Finance TFI S.A
Opoka TFI
PKO TFI
Pioneer Pekao TFI
Quercus TFI S.A.
RDM Wealth Management S.A.
Saturn TFI S.A.
Secus Asset Management S.A.
Skarbiec TFI S.A.
TFI Allianz Polska S.A.
Union Investment TFI
easyMarkets
mWealth Management S.A.
------

Jarosław Antonik

KBC TFI S.A.
Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Elektryczny. Ukończył Studia Podyplomowe Inwestycji Kapitałowych oraz Studia Doktoranckie z dziedziny Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1991-2000 prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2001 r. zatrudniony na stanowisku analityka w Biurze Inwestycji Kapitałowych w Warta Vita S.A., odpowiedzialny za analizę polskiego rynku akcji i za realizację transakcji. Od 2002 r. pracował jako analityk w Warta Asset Management S.A., gdzie odpowiadał za przygotowywanie scenariusza makroekonomicznego oraz analizę rynku akcji i obligacji. Od 20 kwietnia 2005 roku, w związku z konsolidacją spółek WARTA Asset Management S.A., WARTA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A., pracował w Biurze Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego KBC TFI S.A. na stanowisku dyrektora, gdzie był odpowiedzialny za przygotowywanie strategii inwestycyjnej, analizę rynku akcji i obligacji oraz wsparcie sprzedaży. Od 7 czerwca 2011 r. pełni funkcję członka zarządu KBC TFI S.A., odpowiedzialnego za dwa Piony: Inwestycji oraz Rozwoju Produktów i Analiz.

 

data przystąpienia do programu: 01.03.2011

data ostatniej zmiany alokacji portfela: 25.07.2016

Zmiana wartości portfela

Aktualny skład portfela

  struktura do
25.07.2016
struktura od
25.07.2016
akcje 9,58% 70,00%
Lupa-01-28x28 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) - 35,00%
Lupa-01-28x28 KBC Akcyjny (KBC FIO) - 20,00%
Pixel iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (EEM:US) - 15,00%
Pixel db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS ETF 9,58% -
fundusze mieszane 19,48% -
Lupa-01-28x28 KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) 19,48% -
obligacje skarbowe 59,63% 30,00%
Lupa-01-28x28 KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 24,84% 30,00%
Lupa-01-28x28 KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 34,79% -
surowce 11,32% -
Pixel ProShares UltraShort DJ-UBS Crude Oil (SCO:US) 11,32% -
suma 100,00% 100,00%

Historia portfela

ostatnia zmiana portfela struktura
portfela
bieżąca
wartość
portfela
(*) 25.07.2016 akcje Udział: 70,00% Wartość: 767 990,41 PLNobligacje skarbowe Udział: 30,00% Wartość: 329 138,75 PLN 1 097 129,16 PLN Strzalka_bez_zmian-01
25.07.2016 akcje Udział: 9,58% Wartość: 105 063,96 PLNfundusze mieszane Udział: 19,48% Wartość: 213 689,16 PLNobligacje skarbowe Udział: 59,63% Wartość: 654 204,46 PLNsurowce Udział: 11,32% Wartość: 124 171,58 PLN 1 097 129,16 PLN Strzalka_wzrost-01
29.04.2016 akcje Udział: 34,65% Wartość: 375 518,15 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 46,43% Wartość: 503 214,45 PLNsurowce Udział: 18,93% Wartość: 205 156,42 PLN 1 083 889,02 PLN Strzalka_wzrost-01
16.02.2016 depozyty / fundusze pieniężne Udział: 100,00% Wartość: 1 000 000,00 PLN 1 000 000,00 PLN Strzalka_bez_zmian-01
Legenda_portfel_uczestnika_mwp_v2

(*) propozycja struktury portfela na najbliższy okres

Poprzednie edycje

Sprawdź dotychczasowe wyniki: Poprzednie edycje

Rozmowy z uczestnikiem

zobacz pozostałe komentarze »

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę